Przejdź do treści

Rysunek Projektowy

Rysunek Projektowy


PROWADZĄCY

dr hab. Stanisław Sobota, prof. ASP

OPIS 

Celem zajęć jest opanowanie umiejętności rysunkowych w celu komunikacji wizualnej i opracowania projektu w stopniu umożliwiającym zaprezentowanie autorskiego pomysłu i komunikowanie się - przy użyciu rysunku. tj. poznaje zagadnienia i używa odręcznego rysunku prezentacyjnego, jako środka obiektywnego przekazu treści projektu. W trakcie zajęć studyjnych z użyciem narzędzi rysunkowych student zyskuje podstawową wiedzę z zakresu operowania warsztatem rysunkowym, nabywa teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania rysunku perspektywicznego oraz podstawy stosowania techniki mieszanej w rysunku. Student potrafi zobrazować elementarne własności powierzchni i relacji przestrzennych; nabywa podstawową umiejętność z zakresu rysunku projektowego, perspektywicznego, świadomie posługuje się warsztatem rysunkowym i graficznym w celu poznawczego przekazania idei przedmiotu i komunikacji wizualnej.

ZAPISY

Zajęcia obowiązkowe dla I roku kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła, studiów I stopnia – licencjackich; stacjonarnych (1 godz./1 pkt. ECTS).

KONTAKT

sso@asp.wroc.pl