Przejdź do treści

Graficzne Techniki Prezentacji

Graficzne Techniki Prezentacji


PROWADZĄCY

dr hab. Mira [właśc. Mirosława] Boczniowicz, ad.

OPIS

Akcje z cyfrową strukturą obrazu pozwalają na rozpoznanie warsztatu aplikacji grafiki rastrowej; umożliwiają uzyskanie podstawowej wiedzy dot. zagadnień z psychofizjologii widzenia; eksplorację techniki niezbędnej dla organizacji obrazu i płaszczyzny kadru. Parenetyczny zakres tematyczny w ćwiczeniach wzbogaca umiejętności podstawowej wiedzy dot. zagadnień z zakresu teorii o obrazie i warsztacie cyfrowym; opisywanie i kreowanie przedmiotu studium jako utworu wizualnego. Zakres ćwiczeń obejmuje techniki: photomontage, collage. I twórczą wyobraźnię.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

    Punkt, linia, płaszczyzna i przedmiot – fotomontaż realizowany w aplikacji adobe photoshop. Punkt, linia, płaszczyzna i litera – kolaż realizowany w aplikacji adobe photoshop.

LEKTURY

Arnheim Rudolf, Myślenie wzrokowe, wyd. Słowo / Obraz / Terytoria, Gdańsk 2013 Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja widzenia, Psychologia twórczego oka, wyd. Słowo / Obraz / Terytoria, Gdańsk 2004 Strzemiński Władysław, Teoria widzenia wyd. Muzeum Sztuki, Łódź 2016 Kandynski Wasyl, Punk i linia a płaszczyzna, wyd. PIW, Warszawa 1986 Berger John, Sposoby widzenia, wyd. Aletheia, 2008 Kloskowski Matt, Fotomontaż w Photoshopie. Sekrety doskonałego wyboru i łączenia obrazów cyfrowych, wyd. Helion, 2012 Moore Alannah, The Collage Ideas Book, wyd. Ilex Press; Illustrated edition, 2018

KONTAKT

mbo@asp.wroc.pl