Przejdź do treści

Komputerowe Techniki Modelowania 3D

Komputerowe Techniki Modelowania 3D


PROWADZĄCY

mgr inż. arch. Krzysztof Mielczarek, wykł. 

OPIS 

Zapoznanie z interfejsem. Nawigacja w środowisku 3D. Tworzenie brył prostych. Translacja, Rotacja i Skala. Rozwiązania problemów projektowych z uwzględnieniem poznanych narzędzi. Tworzenie kompozycji przestrzennych. Tworzenie obiektów w złożonych zestawach. Informacje wstępne o urządzeniach do prototypowania. Wprowadzenie do współpracy programów 3D z programami rastrowymi, wektorowymi i CAD. Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu posługiwania się oprogramowaniem 3D, budowania spójnego i zrozumiałego komunikatu projektowego. Dzięki opracowanym zadaniom oraz wykładom przekazującym rozszerzoną wiedzę na temat stosowania i metod pracy z programem 3D – świadomie posługuje się programami do edycji 3D i wykorzystując ich zalety, posiada świadomość ograniczeń. Posiada wiedzę w zakresie przygotowania do druku 3D/prototypowania. Student ma umiejętności wyboru i posługiwania się zaawansowanymi narzędziami w środowisku 3D, świadomie wybiera metodykę pracy i umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania, po złożone obiekty 3d włącznie. Potrafi zrozumieć i zastosować zaprojektowane obiekty do przygotowania dokumentacji projektowej jak i przygotować model do wydruku prototypowego 3D.

ZAPISY

Zajęcia obowiązkowe dla II i III roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki i Sztuka i Wzornictwo Szkła , studiów I stopnia – licencjackich, stacjonarnych (2 godz./2 pkt. ECTS) oraz dla I roku studiów II stopnia –magisterskich; stacjonarnych (1 godz./1 pkt ECTS).

KONTAKT

kmielczarek@asp.wroc.pl