Przejdź do treści

Projektowanie Edytorskie

OPIS

Projektowanie edytorskie uczy studentów konstruowania i przygotowania do druku publikacji – w tym wielostronicowych, złożonych projektów edytorskich, takich jak portfolio, katalog i folder, lub mniej obszernych; takich jak opracowanie własnej identyfikacji wizualnej, materiałów informacyjnych lub plansz ofertowych i konkursowych. 

 Szczególna uwaga poświęcana jest czytelnej, logicznej, atrakcyjnej, opartej na indywidualnej koncepcji – budowie wizualnego komunikatu – oraz merytorycznej stronie przekazu; tak, by student rozumiał związki zachodzące między formą dzieła plastycznego, a przenoszonym przez nią komunikatem. Studenci zachęcani są do poszukiwania własnego, twórczego, kreatywnego języka projektowego, co pozwala na istotne zróżnicowanie ekspresji projektów powstających w ramach przedmiotu. 

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystywane również na polu działań nie znajdujących przełożenia na język druku – pozwalają na bardziej świadome projektowanie dokumentacji cyfrowej, prezentacji multimedialnych i stron internetowych.

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

Podstawy liternictwa i typografii, skład, łamanie i komponowanie tekstów, oraz inne zagadnienia związane z poprawnym konstruowaniem layoutu publikacji, takie jak grid, pagina, żywa pagina, margines, spad, kompozycja strony, hierarchiczność i logika struktury przekazu, łączenie typografii z grafiką, właściwe przygotowanie na potrzeby publikacji bitmapowych i wektorowych materiałów graficznych a także przygotowanie wygenerowanych materiałów do druku offsetowego, cyfrowego lub sitodruku. Na potrzeby rozbudowanych projektów, w ramach przedmiotu wprowadzane są podstawy specjalistycznego programu komputerowego – InDesign.

Przykłady tematów: portfolio własnego dorobku, plakat i zaproszenie promujące własną wystwę dyplomową, materiały promocyjne typu logo lub sygnatura, wizytówka, papier pakowy, etykieta, folder reklamowy lub layout pisemnej pracy dyplomowej.

LEKTURY

 1. Krzysztof Tyczkowski, Lettera Magica
 2. Gavin Ambrose, Paul Harris, Typografia
 3. Gavin Ambrose, Paul Harris, Twórcze projektowanie
 4. B. Bergstrom, Komunikacja Wizualna
 5. James Felici, Kompletny przewodnik po typografii
 6. Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa
 7. Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki
 8. Photoshop CS/CS PL. Biblia, praca zbiorowa
 9. Martin Evening, Mistrzowska edycja zdjęć. Adobe Photoshop CS5/CS5 PL dla fotografów
 10. Nigel French, InDesign i tekst
 11. Zalecane jest śledzenie na bieżąco periodyków związanych z omawianymi zagadnieniami projektowymi np. Graphis, Print, 2+3D