Przejdź do treści

Rysunek Techniczny

mgr Anna Semraua-Lech

a.semraulech@asp.wroc.pl  

pl. Polski 3/4, sala 205 M 

Podstawowym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę niezbędną do samodzielnego projektowania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz, a także nauka wykonywania dokumentacji technicznej i wizualnej. Uzyskanie podstawowych kompetencji z zakresu czytania, rozumienia, interpretowania oraz wykonywania rysunków technicznych, pozwoli studentom na świadome kształtowanie przestrzeni wnętrzarskich na poziomie koncepcyjnym, funkcjonalnym i wykonawczym. Rozumienie i właściwa interpretacja symboli i innych oznaczeń właściwych dla rysunku technicznego usprawni ich przyszłą pracę w zawodzie architekta wnętrz.  

Zajęcia umożliwią studentom nabycie umiejętności podejmowania decyzji projektowych w oparciu o świadomość twórczą, znajomość uniwersalnych zasad projektowych, a także lepsze rozumienie potrzeb i preferencji przyszłego użytkownika wnętrz, mebli oraz innych form utylitarnych i wizualnych. Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i opracowaniami technicznymi wesprze studentów w kreowaniu czytelnych prezentacji projektu oraz ułatwi im precyzyjną komunikację z klientami, wykonawcami i innymi specjalistami w ich przyszłej praktyce zawodowej.  

Formy kształcenia

 • wykłady; 

 • konsultacje; 

 • ćwiczenia. 

Warunki zapisu

przedmiot obowiązkowy na I roku studiów I stopnia 

Materiały dydaktyczne

 1. E. Neufert, “Podręcznik projektowania-architektoniczno budowlanego”, wydawnictwo Arkady, 2011; 
 2. E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, “Rysunek Techniczny Budowlany”, wydawnictwo Arkady, 2013; 
 3. M. Orzechowski, “Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem”, Wydawnictwo PWN, 2020; 
 4. Z. Lewandowski, “Geometria Wykreślna”, wydawnictwo Docer, 2017; 
 5. S. Sheybal, “Podstawowe wiadomości o rzutach geometrycznych i perspektywie malarskiej”, Wydawnictwo PWN, 1963; 
 6. M. Sławiński, “Rysunek Zawodowy dla Stolarza”, WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993;  
 7. M. Zell, “Kurs rysunku architektonicznego”, ABE Dom Wydawniczy, 2008; 
 8. Prawo Budowlane; 
 9. Warunki Techniczne i Inne Akty Prawne, 2021 Dz.U. 2021 poz. 2351, 2021