Przejdź do treści

Rysunek Techniczny

Rysunek Techniczny


PROWADZĄCY

mgr inż. arch. Krzysztof Mielczarek, wykł. 

OPIS 

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania rysunków technicznych form użytkowych, poprawnych pod względem formalnym i prawnym, w szczególności związanych ze specyfiką realizacji przedmiotów użytkowych z ceramiki lub ze szkła. Zajęcia zawierają wykłady i ćwiczenia obejmujące między innymi wykonywanie rysunków technicznych prostych form użytkowych pozwalających na ich wierne wykonanie zgodne z zamiarem projektowym. Przygotowują do wykonywania rysunków w środowisku CAD/CAM, budują bazę do rozwoju wyobraźni przestrzennej oraz pozwalają na zrozumienie zasad odwzorowania przestrzeni 3D w 2D.W toku nauczania student zyskuje znajomość pojęć związanych z rysunkiem technicznym oraz norm dotyczących poprawnego sporządzania wykonawczych rysunków technicznych form użytkowych. Nabywa umiejętności samodzielnego przygotowywania rysunków technicznych projektowanych form, zarówno przy użyciu technik odręcznych jak również z użyciem programów grafiki komputerowej (np. AutoCAD). Zajęcia wdrażają w zagadnienia przekazywania koncepcji projektowych w sposób uporządkowany i zrozumiały, zgodny z obowiązującymi normami.

ZAPISY

Zajęcia obowiązkowe dla I roku kierunków: Sztuka i Wzornictwo Ceramiki i Sztuka i Wzornictwo Szkła , studiów I stopnia – licencjackich; stacjonarnych (1 godz./1 pkt ECTS).

KONTAKT

kmielczarek@asp.wroc.pl