Katedra Projektowania Graficznego

Kierownik Katedry

dr hab. Anna Trojanowska, ad.

Katedra Projektowania Graficznego skupia w sobie rozległą problematykę treści, zagadnień i dziedzin projektowania. Prowadzi dla studentów kierunku Grafika kształcenie obejmujące przedmioty: Kompozycję, Liternictwo i typografię, Podstawy projektowania graficznego (na pierwszym roku), Projektowanie znaku, Rysunek użytkowy, Typografię (na drugim roku)

Strukturalnie Katedra obejmuje siedem pracowni dyplomujących: Pracownię Reklamy i Informacji Wizualnej, Pracownię Litery i Form Wydawniczych, Pracownię Książki, Pracownię Identyfikacji Wizualnej, Pracownię Projektowania Graficznego/Plakatu, Pracownię Ilustracji, Pracownię Interfejsu Graficznego. Katedra prowadzi również odrębne przedmioty specjalnościowe – publikację elektroniczną, introligatorstwo, zarządzanie kolorem w procesach druku.

Obok studiów stacjonarnych Katedra Projektowania Graficznego prowadzi dwustopniowe studia niestacjonarne na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne.

Pracownie

Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

prof. n. Artur Skowroński
as. Nina Pawłowska
as. Grzegorz Osowski

Pracownia Litery i Form Wydawniczych

prof. n. Andrzej Moczydłowski
ad. Tomasz Pietrek
as. Maciej Majchrzak

Pracownia Książki

ad. Magdalena Wosik
ad. Joanna Skrzypiec
mgr Karolina Wiśniewska

Pracownia Identyfikacji Wizualnej

ad. Łukasz Paluch
as. Joanna Jopkiewicz
as. Marta Przeciszewska

Pracownia Projektowania Graficznego/Plakatu

prof. zw. Ludwik Żelaźniewicz
as. Michał Matoszko

Pracownia Ilustracji

ad. Tomasz Broda
as. Marek Rybicki

Pracownia Interfejsu Graficznego

ad. Anna Trojanowska
as. Maciej Kodzis

Przedmioty prowadzone w Katedrze

Techniki informatyczne

St. wykł. Jacek Kotowicz

Narzędziowe programy graficzne

St. wykł. Jacek Kotowicz

Warsztaty

Warsztat introligatorski

Andrzej Włodarski
mgr Andrzej Zamojski

Warsztat komputerowy

Prac. techn. Marcin Kowalczyk