Katedra Projektowania Graficznego

Kierownik Katedry

dr hab. Anna Trojanowska, ad.

Katedra Projektowania Graficznego skupia w sobie rozległą problematykę treści, zagadnień i dziedzin projektowania. Prowadzi dla studentów kierunku Grafika kształcenie obejmujące przedmioty: Kompozycję, Liternictwo i typografię, Podstawy projektowania graficznego (na pierwszym roku), Projektowanie znaku, Rysunek użytkowy, Typografię (na drugim roku)

Strukturalnie Katedra obejmuje siedem pracowni dyplomujących: Pracownię Reklamy i Informacji Wizualnej, Pracownię Litery i Form Wydawniczych, Pracownię Książki, Pracownię Identyfikacji Wizualnej, Pracownię Projektowania Graficznego/Plakatu, Pracownię Ilustracji, Pracownię Interfejsu Graficznego. Katedra prowadzi również odrębne przedmioty specjalnościowe – publikację elektroniczną, introligatorstwo, zarządzanie kolorem w procesach druku.

Obok studiów stacjonarnych Katedra Projektowania Graficznego prowadzi dwustopniowe studia niestacjonarne na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne.

Pracownie

Pracownia Reklamy i Informacji Wizualnej

dr hab. Artur Skowroński, prof. uczelni

mgr Anna Stępkowska-Nowak, as.

mgr Grzegorz Osowski, as.

Pracownia Litery i Form Wydawniczych

dr hab. Andrzej Moczydłowski, prof. uczelni

mgr Maciej Majchrzak, as.

Pracownia Książki

dr hab. Magdalena Wosik, prof. uczelni

dr Joanna Skrzypiec-Żuchowska, ad.

mgr Karolina Wiśniewska, as. (współpraca)

Pracownia Identyfikacji Wizualnej

dr Łukasz Paluch, ad.

mgr Joanna Jopkiewicz, as.

mgr Marta Przeciszewska, as.

Pracownia Projektowania Graficznego/Plakatu

dr hab.Tomasz Pietrek, prof. uczelni

dr Michał Matoszko, ad.

Pracownia Ilustracji

dr Tomasz Broda, ad.

mgr Marek Rybicki, as.

Pracownia Interfejsu Graficznego

dr hab. Anna Trojanowska, ad.

mgr Maciej Kodzis, as.

Przedmioty prowadzone w Katedrze

Techniki informatyczne

St. wykł. Jacek Kotowicz

Narzędziowe programy graficzne

St. wykł. Jacek Kotowicz

Warsztaty

Warsztat introligatorski

Andrzej Włodarski
mgr Andrzej Zamojski

Warsztat komputerowy

Prac. techn. Marcin Kowalczyk