Przejdź do treści

Pełnomocnicy

dr hab. Beata Mak - Sobota
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

mgr Marta Szymczakowska, mgr Karolina Szymanowska
Pełnomocnicy Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej

dr hab. Beata Mak - Sobota
Pełnomocnik Rektora ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji

dr Anita Wincenjusz - Patyna
Pełnomocnik ds. przeciwdziałania dyskryminacji

dr hab. Grzegorz Niemyjski
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Marian Suliga
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych