Przejdź do treści

Katedra Ceramiki

Katedra Ceramiki skupia pracownie i warsztaty kierunkowe, które stanowią główny trzon kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Ceramiki.  Związane z katedrą środowisko artystów i dydaktyków, realizując autorskie programy, stworzyło swoisty melanż unikatowych pracowni, kształcących w obszarze szeroko pojętej sztuki i designu ceramiki. Możliwe są tutaj różnorodne fuzje tradycyjnego warsztatu z nowoczesną kreacją artystyczną, działań łączących medium ceramiczne z zagadnieniami wirtualnej rzeczywistości, projektowanie kameralnych obiektów z komponowaniem przestrzeni architektonicznej, formowanie naczyń z realizacją instalacji rzeźbiarskich.

Cały wachlarz możliwości warsztatowych pozwala na nowoczesne projektowanie ceramiki, z wykorzystaniem medium foto-video, projektowania graficznego, druku 3d, drukarek do kalek ceramicznych, technologii wypałów w piecach elektrycznych, gazowych i alternatywnych, jak wypały drewnem w piecu Tongkama. To tylko wycinek potencjału, który możliwy jest do wykorzystania przy realizacji własnych projektów ceramicznych w czasie trwania studiów.  

Aktywnie działające Koło Naukowe Katedry Ceramiki, podejmuje różnorodne inicjatywy, organizując wyjazdy plenerowe, wspólne wystawy czy prowadzenie warsztatów. Doświadczenie w pracy projektowej studenci pogłębiają podczas praktyk wakacyjnych w fabrykach porcelany, krajowych i zagranicznych studiach projektowych i manufakturach ceramiki. Dzięki współpracy krajowej i międzynarodowej, studenci czynnie uczestniczą w programach rezydencyjnych, stypendiach i sympozjach.

 Program dwustopniowych studiów umożliwia pełne przygotowanie artystyczne i projektowe poprzez budzenie i rozwijanie twórczych indywidualności, uzdolnień i wrażliwości, niezbędnych w pracy współczesnego artysty ceramika. Nasi absolwenci zdobywają wykształcenie pozwalające na indywidualną twórczość w autorskich pracowniach, pracę w zespołach projektowych czy współpracę z przemysłem.

 

Pracownie

Pracownia Ceramiki Artystycznej, dyplomująca

prof. Przemysław Lasak

mgr Marta Olejniczak, as.

Czytaj więcej o Pracownia Ceramiki Artystycznej, dyplomująca

Pracownia Kameralnej Formy Ceramicznej

dr Joanna Opalska-Brzecka, as.
Marianne Wesołowska-Eggimann

Czytaj więcej o Pracownia Kameralnej Formy Ceramicznej

Pracownia Innowacyjnych Procesów Projektowych w Ceramice

prof. Lidia Kupczyńska -Jankowiak 
dr Renata Bonter-Jędrzejewska, ad.
dr Piotr Kołomański, starszy wykładowca 

Czytaj więcej o Pracownia Innowacyjnych Procesów Projektowych w Ceramice

Pracownia Ceramiki Kontekstualnej

prof. Mirosław Kociński
dr Karina Marusińska, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Ceramiki Kontekstualnej

Pracownia Koła Garncarskiego

prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan
dr Weronika Lucińska, ad.
st. mistrz garncarstwa Leri Papidze

Czytaj więcej o Pracownia Koła Garncarskiego

Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze dyplomująca

dr hab. Gabriel Palowski, prof. ASP
mgr Daria Kieżun, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze dyplomująca

Pracownia Podstaw Projektowania Ceramiki

prof. Krzysztof Rozpondek
dr Jakub Biewald, as.

Czytaj więcej o Pracownia Podstaw Projektowania Ceramiki

Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie

dr hab. Joanna Teper, prof. ASP
mgr Weronika Surma, as.

Czytaj więcej o Pracownia Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie i Rzeźbie

Warsztaty/ Laboratoria badawcze