Przejdź do treści

Pracownia Koła Garncarskiego

Pracownia Koła Garncarskiego

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan

dr Weronika Lucińska, ad.

CEL

Przy wysokim poziomie nauczania samej techniki toczenia na kole garncarskim, celem jest wskazanie wszechstronnych możliwości kreatywnego jej wykorzystania od tradycyjnie rozumianych naczyń poprzez kolekcje form unikatowych i użytkowych wraz z ich prototypowaniem, poprzez poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dizajnerskich, aż po rozległe obszary autorskiej wypowiedzi artystycznej z użyciem tego warsztatu w powiązaniu z innymi materiałami oraz technikami ( obiekty, rzeźby i reliefy, instalacje, performans).

OPIS

Pracownia Koła Garncarskiego jest jedyną w Polsce pracownią kształcącą w obszarze technik garncarskich na poziomie akademickim. Zajęcia warsztatowe uzupełniane wykładami i ćwiczeniami, oparte są na systemie indywidualnej korekty, rozmów i dyskusji w grupach. Kładziony jest nacisk na eksperyment i własne doświadczanie. Zadania o otwartej formule mają na celu rozbudzenie kreatywności oraz stworzenie impulsu do samodzielnego formułowania i swobodnego realizowania własnych koncepcji artystycznych i projektowych. Pracownia współpracuje z manufakturami, m.in. Keramische Werkstatt Margaretenhoehe w Essen polecając rokrocznie 2 studentów/-tek na praktyki Erasmus+.

PRZEDMIOTY

    Ceramika w technikach garncarskich – przedmiot przypisany do grupy przedmiotów ceramiki artystycznej dla studentów II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia. Dodatkowo Pracownia może być uzupełniającą dla studentów Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich, a także Pracownią wolnego wyboru dla wszystkich studentów ASP – limit 2 miejsca (warunkiem jest przedstawienie portfolio).

WARUNKI ZAPISU

Pracownia może dokonać wyboru określonej liczby studentów, mając na względzie proporcjonalny podział studentów pomiędzy wszystkie pracownie ceramik artystycznej. Prowadzący uczestnicząc w przeglądach na I roku studiów dokonują wyboru z grupy starającej się o przyjęcie do Pracowni. Dodatkowo mogą wymagać przedstawienia portfolio.

Student powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ceramiki oraz umiejętność zinterpretowania i zobrazowania własnej koncepcji w odpowiedzi na zadanie semestralne. Dobrze widziane podstawowe umiejętności garncarskie.

LEKTURY

Paul Greenhalgh, Ceramic, Art and Civilisation Irena Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, wyd. Artystyczne i Filmowe, 1978 Rudolf Krzywiec, Technologia rzemiosła garncarskiego, skrypt 1952 – tłum B. Leacha, biblioteka ASP Bernard Leach, A Potter's Book, biblioteka ASP. Henryk Lula, Sztuka Ceramiki, wyd. ASP Gdańsk, 2019 M.A. Potocka, Estetyka kontra sztuka, W-wa 2007 Janusz Powidzki, Ceramika, wyd. SiP, 1977 Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, wyd. Artystyczne i Filmowe, 1993 Herbert Read, O pochodzeniu formy w sztuce, PIW, 1977 Louisa Taylor, Ceramics Masterclass Edmund de Waal, Biały szlak. Podróż przez świat porcelany, wyd. Czarne, 2017 Keramik und Bauhaus. Geschichte und Wirkungen der keramischen Werkstatt des Bauhauses. wyd. Berlin, 1989 Marguerite Wildenhain and the Bauhaus: An Eyewitness Anthology Zalecane czasopisma tematyczne: New Ceramics, S+C - Szkło i Ceramika, Format – pismo artystyczne, wyd. ASP Wrocław

KONTAKT

k.koczynskakielan@asp.wroc.pl

w.lucinska@asp.wroc.pl

FB: Pracownia Koła Garncarskiego