Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze dyplomująca

Pracownia Projektowania Ceramiki w Architekturze - dyplomująca

dr hab. Gabriel Palowski, profesor ASP
architekt Daria Kieżun, asystent

 Zajęcia prowadzone są w ramach:

· II-III roku studiów I stopnia licencjackich

· I-II roku studiów II stopnia magisterskich

 Język wykładowy: polski, angielski, niemiecki, włoski

 Program Pracowni Projektowania Ceramiki w Architekturze ukierunkowany jest na rozwiązywanie problemów i tworzenie projektów łączących zagadnienia z zakresu architektury, socjologii i szeroko rozumianej aktywności człowieka. Podejmowane zadania oparte są o analizę problemów występujących w otoczeniu człowieka, związanych z użytkowaniem przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Obszary działań to tematy z zakresu zagospodarowania i użytkowania przestrzeni publicznej, jak i projekty dopasowane pod względem formy i funkcji do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Proponowane interwencje łączą w sobie elementy sztuki i designu.

Metodologia prowadzonych zajęć oparta jest o serie wykładów poszerzających wiedzę z zakresu architektury, sztuki i designu, indywidualne korekty dotyczące zagadnień projektowych, rozwiązań materiałowych i technologicznych, a także podstawowych technik prezentacyjnych.

 Zajęcia drugiego roku studiów licencjackich opierają się na autorskiej metodzie analizy przestrzeni miejskiej, która poprzez zdefiniowanie problemów, staje się przedmiotem podejmowanych interwencji. Projektowane działania na tkance miejskiej mają charakter autorskich, unikatowych rozwiązań, których końcowym efektem jest prototyp i wizualizacja projektu.

 Zajęcia na trzecim roku studiów licencjackich dotyczą rozwiązywania problemów, zawsze osadzonych w przestrzeni urbanistyczno- architektonicznej, jednak poruszana problematyka ma szerszą skalę, tj. analiza cech regionu z uwzględnieniem indywidualnych interpretacji, będących podstawą do opracowania projektu - produktu „dopasowanego".

 Studia magisterskie pogłębiają problematykę podejmowaną w pracowni. Zadania mają charakter szczegółowej analizy i realizacji wybranego tematu dedykowanego architekturze lub indywidualnemu odbiorcy.

 Dodatkowo, na wszystkich poziomach kształcenia, rozwiązywane są tematy związane z realizacją zadań konkursowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, dotyczących zastosowania ceramiki w architekturze i designie. Ponadto w pracowni, w ramach zajęć kursowych realizowane są projekty będące odpowiedzią na zapotrzebowanie firm i instytucji, z którymi współpracuje pracownia. Tego typu zadania, zazwyczaj zakończone są wdrożeniem i realizacją projektu. Ofertę dydaktyczną pracowni wzbogaca udział studentów w interdyscyplinarnych warsztatach architektoniczno- projektowych realizowanych na terenie Polski.