Przejdź do treści

Pracownia Kameralnej Formy Ceramicznej

Pracownia Kameralnej Formy Ceramicznej

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

dr Joanna Opalska-Brzecka, as.Marianne Wesołowska-Eggimann

CEL

Celem programu Pracowni jest kształtowanie umiejętności tworzenia autorskich wypowiedzi artystycznych w tworzywie ceramicznym. Łączymy wspieranie samodzielnego, krytycznego myślenia naszych studentów z nauką wielowymiarowego warsztatu ceramicznego. W Pracowni równy nacisk kładziemy na kształcenie umiejętności rzeźbiarskich, malarskich i graficznych, w związku z czym ograniczamy skalę obiektów, na rzecz rozwijania znajomości technik stosowanych na powierzchni ceramiki.

OPIS

W procesie dydaktycznym pomagamy studentom rozwijać zainteresowania, inspirujemy do refleksji, poszerzamy wiedzę na temat zjawisk zachodzących w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących ceramiki. W trakcie zajęć studenci poznają środki ekspresji i techniki warsztatowe, ukazujące różnorodność wykorzystywania ceramiki w sztuce współczesnej. O części z nich dowiadują się jedynie w teorii, podczas wykładów lub prezentacji, inne poznają w formie krótkich warsztatów, a jeszcze inne w trakcie realizacji zadań indywidualnych nastawionych na poszukiwanie autorskich rozwiązań i eksperymenty. Pracownia dysponuje warsztatem umożliwiającym poznanie zarówno tradycyjnych technik ceramicznych, jak i metod wykorzystujących współczesne możliwości, na przykład druk cyfrowy na ceramice.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

W Pracowni realizowany jest przedmiot Ceramika artystyczna dla studentów II, III roku studiów licencjackich oraz I, II roku studiów magisterskich, studentów Erasmus+, MFA oraz innych form wymiany międzynarodowej. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

WARUNKI ZAPISU

Zapisy do Pracowni odbywają na podstawie rozmowy z prowadzącymi wraz z prezentacją portfolio i są ograniczone ilością miejsc.

KONTAKT

j.opalskabrzecka@asp.wroc.pl
m.wesolowskaeggimann@asp.wroc.pl