Przejdź do treści

Modelarnia

 

mgr. Kacper Kuźnicki, mistrz modelarz

Celem zajęć jest uświadomienie uczestnikom zajęć dalszego, następującego po fazie projektowej, toku postępowania prowadzącego do uzyskania gotowego wyrobu ceramicznego. Program zajęć w modelarni jest ściśle związany z programem zajęć realizowanym w pracowniach projektowania form użytkowych i wynika z postawionych tam do zrealizowania zadań w postaci: modeli i form modelowych. Zapoznanie z warsztatem modelarskim służącym do realizacji powyższego zadania. W którym szczegółowemu uregulowaniu podlegają następujące zagadnienia: sposób realizacji zajęć, realizacja modeli, wykonanie form modelowych.

Wykaz zagadnień podlegających szczegółowym uregulowaniom. Sposób realizacji zajęć.

Kształcenie odbywa się poprzez zapoznanie z warsztatem modelarskim i obowiązującymi tam podczas ćwiczeń: zasadami i instrukcjami bhp, technologicznymi instrukcjami wykonywania poszczególnych czynności, zapoznanie z metodami i praktycznymi sposobami wykonania modeli i form modelowych.

Realizacja modeli, wybranych projektów, stanowiących zadania semestralne.

Wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizowanym zadaniem przy współudziale prowadzącego zajęcia, w miarę nabytych umiejętności samodzielne wykonywanie realizowanego zadania pod kierownictwem prowadzącego zajęcia.

Wykonanie form modelowych na uprzednio wykonane modele.

Wykonanie poszczególnych czynności związanych z realizowanym zadaniem przy współudziale prowadzącego zajęcia, w miarę nabytych umiejętności samodzielne wykonywanie realizowanego zadania pod kierownictwem prowadzącego zajęcia.