Przejdź do treści

Pracownia Ceramiki Kontekstualnej

Pracownia Ceramiki Kontekstualnej

Pracownia dyplomująca


prof. Mirosław Kociński dr Karina Marusińska, ad.

CEL

Celem nauczania jest zapoznanie studentki / studenta z szerokim zakresem narzędzi oraz strategii wykorzystywanych na pograniczu dizajnu i sztuki, umożliwiających realizację autorskich koncepcji przy użyciu ceramiki jako medium. Treść tych projektów ma wyrażać indywidualny stosunek studentki / studenta do otaczającej rzeczywistości. Zajęcia skłaniają do eksperymentów konceptualnych i formalnych a także do współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Zajęcia wspierają poszukiwanie autorskiej ścieżki rozwoju studentki / studenta, umożliwiając działanie na styku wielu dyscyplin.

OPIS

Pracownia Ceramiki Kontekstualnej dopuszcza wszelkiego rodzaju działania, przy użyciu ceramicznego medium, uwzględniające i akcentujące szeroki kontekst w którym są realizowane i do którego się odnoszą. Te ramy mają nadawać sens podejmowanym działaniom i skłaniać do bacznego przyglądania się „płynnej rzeczywistości", podążania za nią i reagowania. Autorskie wypowiedzi mogą charakteryzować się podejściem pragmatycznym, zaangażowanym, krytycznym, spekulatywnym. Metody i techniki realizacji dostosowywane są do danej koncepcji. Efekty pracy mogą mieć charakter przedmiotów użytkowych, obiektów, instalacji, scenariuszy wydarzeń lub działań bardziej złożonych. Indywidualne postawy studentów wybrzmiewają w pracowni na zasadzie wielogłosu, dając szeroki pejzaż twórczych praktyk. Język wykładowy: polski, angielski.

PRZEDMIOTY 

    Ceramika użytkowa

ZAPISY Wybór studentów odbywa się na podstawie przedstawionego portfolio.

LEKTURY

Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości, red. Marek Krajewski, Bęc Zmiana, Warszawa 2010

Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu, red. Sebastian Cichocki, Bogna Świątkowska, Bęc Zmiana, Warszawa 2009

Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, Monika Rosińska, Bęc Zmiana, Warszawa 2010

Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Deyan Sudjic, Wyd. Karakter, Kraków 2013

Designerzy. Rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym, Paulina Rojek-Adamek, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2019

Dyskurs. Zeszyty naukowo-artystyczne ASP we Wrocławiu nr 8, 2008/2009

Dizajn dla realnego świata, Victor Papanek, Wyd. Recto Verso

Stosowane sztuki społeczne, Artur Żmijewski, Krytyka Polityczna, 2007

Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014

Biały szlak. Podróż przez świat porcelany, Edmund de Waal, Wyd. Czarne, 2017

Odszkolnić społeczeństwo, Ivan Illich, Bęc Zmiana, Warszawa 2010

Kultura w płynnej nowoczesności, Zygmunt Bauman, Wyd. Agora, Warszawa 2011

KONTAKT

mkoc@asp.wroc.pl

www.kocinski.net

k.marusinska@asp.wroc.pl

www.marusinska.pl