Przejdź do treści
Katedra Scenografii

Kierunek Scenografia (studia jednolite magisterskie, 5-letnie)

W roku akademickim 2011/12 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa powstała Katedra Scenografii i został uruchomiony nowy Kierunek. Utworzenie Kierunku pozwala realizować  własny tryb kształcenia scenografów teatralnych, filmowych i lalkowych. Scenografia  jest  jednym  z  kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, który można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych, jako drugi kierunek bez wnoszenia opłat.

Program kształcenia dla studiów stacjonarnych magisterskich oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Jako jedyni w Polsce otworzyliśmy studia jednolite magisterskie 5-letnie. Prowadzimy nauczanie wszystkich form scenografii – teatralnej, filmowej, lalkowej, wizualnej. Zapraszamy do prowadzenia warsztatów wybitnych twórców - scenografów, kostiumologów, operatorów filmowych, reżyserów.

W wyniku porozumienia Rektorów trzech uczelni artystycznych Wrocławia: Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filia we Wrocławiu i Akademii Muzycznej, nawiązano współpracę w zakresie realizacji spektakli produkowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych, co stwarza studentom okazję do wielopłaszczyznowego wykorzystania oferowanego spectrum możliwości realizacyjnych.

Dostrzegając potrzebę rozszerzenia wspólnie podejmowanych działań o możliwość realizacji form filmowych, trzy uczelnie artystyczne Wrocławia wyraziły wolę współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot. Porozumienie otwiera przed studentami Katedry Scenografii nowe możliwości poznawania kolejnej specyfiki zawodu – scenografii filmowej. Pracownia Scenografii Filmowej w Katedrze Scenografii stwarza szansę na realizacje studenckie w dziedzinie filmu fabularnego, krótkometrażowego, telewizyjnego i dokumentalnego.

Posiadamy własną  przestrzeń studyjną, TEATR 313, gdzie możemy  realizować  miniatury teatralne, własne spektakle.

Studenci tworzą scenografie do dyplomów aktorskich i lalkarskich AST, także etiud semestralnych na Wydziale Reżyserii AST. Uczestniczyliśmy dwukrotnie w Międzynarodowym Quadriennale Scenografii w Pradze, studenci prezentują swoje prace podczas ogólnopolskich wystaw i festiwali teatralnych, m.in. w Opolu, Poznaniu, Krakowie i innych. Współpracujemy również z teatrami zawodowymi w Polsce.

Od roku akademickiego 2021/2022 uruchamiamy coroczny Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Dyplomy Scenografii, którego jesteśmy organizatorami, we współpracy z Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Pracownie

Pracownia Scenografii Teatralnej

prof. dr hab. Elżbieta Wernio
dr Tomasz Brzeziński, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Scenografii Filmowej i TV

dr hab. Michał Hrisulidis, prof. ASP
mgr Jerzy Szota

Czytaj więcej o Pracownia Scenografii Filmowej i TV

Pracownia Scenografii Teatru Lalek

dr Mateusz Mirowski, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Scenografii Teatru Lalek

Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

prof. Urszula Smaza-Gralak
mgr Marianna Syska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

Pracownia Projektowania Przestrzennego

dr hab. Witold Owczarek, prof. ASP
dr Bartosz Zamarek, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Przestrzennego

Laboratorium Przestrzeni Scenograficznych

dr Robert Sochacki, ad.
dr Damian Banasz, ad.
mgr inż. arch. Sebastian Siepietowski, as.

Czytaj więcej o Laboratorium Przestrzeni Scenograficznych

Przedmioty

Historia teatru i filmu

mgr Małgorzata Bruder

Czytaj więcej o Historia teatru i filmu

Historia stroju i wnętrz

dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

Czytaj więcej o Historia stroju i wnętrz

Zagadnienia teatru i dramatu | Seminarium dyplomowe

mgr Krzysztof Kopka

Czytaj więcej o Zagadnienia teatru i dramatu | Seminarium dyplomowe

Indeks dyplomów

Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2019
pdf, 11.51 MB
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2019
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2020
pdf, 47.74 MB
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2020
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2021
pdf, 6.47 MB
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2021
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2022
pdf, 10.6 MB
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2022