Przejdź do treści
Katedra Scenografii

Kierunek Scenografia (studia jednolite magisterskie, 5-letnie)

W roku akademickim 2011/12 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa powstała Katedra Scenografii i został uruchomiony nowy Kierunek. Utworzenie Kierunku pozwala realizować  własny tryb kształcenia scenografów teatralnych, filmowych i lalkowych. Scenografia  jest  jednym  z  kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, który można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych, jako drugi kierunek bez wnoszenia opłat.

Program kształcenia dla studiów stacjonarnych magisterskich oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Jako jedyni w Polsce otworzyliśmy studia jednolite magisterskie 5-letnie. Prowadzimy nauczanie wszystkich form scenografii - teatralnej, filmowej, lalkowej, wizualnej. Zapraszamy do prowadzenia warsztatów wybitnych twórców - scenografów, kostiumologów, operatorów filmowych, reżyserów.

W wyniku porozumienia Rektorów trzech uczelni artystycznych Wrocławia: Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filia we Wrocławiu i Akademii Muzycznej, nawiązano współpracę w zakresie realizacji spektakli produkowanych przez Akademię Sztuk Teatralnych, co stwarza studentom okazję do wielopłaszczyznowego wykorzystania oferowanego spectrum możliwości realizacyjnych.
Dostrzegając potrzebę rozszerzenia wspólnie podejmowanych działań o możliwość realizacji form filmowych, trzy uczelnie artystyczne Wrocławia wyraziły wolę współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot. Porozumienie otwiera przed studentami Katedry Scenografii nowe możliwości poznawania kolejnej specyfiki zawodu - scenografii filmowej. Pracownia Scenografii Filmowej w Katedrze Scenografii stwarza szansę na realizacje studenckie w dziedzinie filmu fabularnego, krótkometrażowego, telewizyjnego i dokumentalnego.

Posiadamy własną  przestrzeń studyjną, TEATR 313, gdzie możemy  realizować  miniatury teatralne, własne spektakle.
Studenci tworzą scenografie do dyplomów aktorskich i lalkarskich AST, także etiud semestralnych na Wydziale Reżyserii AST. Uczestniczyliśmy dwukrotnie w Międzynarodowym Quadriennale Scenografii w Pradze, studenci prezentują swoje prace podczas ogólnopolskich wystaw i festiwali teatralnych, m.in. w Opolu, Poznaniu, Krakowie i innych. Współpracujemy również z teatrami zawodowymi w Polsce.

Od roku akademickiego 2021/2022 uruchamiamy coroczny Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Dyplomy Scenografii, którego jesteśmy organizatorami, we współpracy z Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Pracownie

Pracownia Scenografii Teatralnej

prof. dr hab. Elżbieta Wernio
dr Tomasz Brzeziński

Czytaj więcej o Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Scenografii Filmowej i TV

dr hab. Michał Hrisulidis, prof. ASP

Czytaj więcej o Pracownia Scenografii Filmowej i TV

Pracownia Scenografii Teatru Lalek

dr Mateusz Mirowski, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Scenografii Teatru Lalek

Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

prof. Urszula Smaza-Gralak
mgr Marianna Syska

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Ubioru Kreacyjnego

Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego

dr Bartosz Zamarek, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Podstaw Projektowania Przestrzennego

Pracownia Innych Form Teatralnych

dr Robert Sochacki, ad.
dr Damian Banasz, ad.
mgr. inż. arch. Sebastian Siepietowski

Czytaj więcej o Pracownia Innych Form Teatralnych

Przedmioty

Historia teatru i filmu

mgr Małgorzata Bruder

Czytaj więcej o Historia teatru i filmu

Historia stroju i wnętrz

dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

Czytaj więcej o Historia stroju i wnętrz

Zagadnienia teatru i dramatu | Seminarium dyplomowe

mgr Krzysztof Kopka

Czytaj więcej o Zagadnienia teatru i dramatu | Seminarium dyplomowe

Indeks dyplomów

Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2019
pdf, 11.51 MB
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2019
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2020
pdf, 47.74 MB
Indeks dyplomów Katedry Scenografii 2020