Przejdź do treści

Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Scenografii Teatralnej

Pracownia Dyplomująca

Program i cel 

Zajmujemy się projektowaniem scenografii teatralnej w klasycznym teatrze, bazując na kanonach literackich dramatu teatralnego. Przechodzimy cały proces projektowania, od analizy dramatu, kontekstu epoki, autora, analizy i interpretacji tekstu dramatycznego, aż po ukształtowanie się koncepcji i założeń projektu, który jest autorską wypowiedzią scenografa, na bazie twórczej interpretacji tekstu. Jednocześnie jest możliwa i rozwijana ewentualna umiejętność opracowania koncepcji scenograficznej dla dowolnej formy teatralnej; zrealizowania projektu scenograficznego w formie spektaklu uwolnionego od klasycznej formy teatru pudełkowego. Poznajemy podstawy warsztatu, poprzez rozwiązywanie i zastosowanie wybranej formy plastycznej, kompozycji przestrzeni, zastosowania koloru, proporcji i perspektywy – w kontekście sceny teatralnej. Opracowujemy wybrane zagadnienia z techniki i technologii scenicznych. Poznajemy zasady współpracy z zespołem technicznym, z aktorami; poznajemy proces projektowania kostiumów teatralnych, techniki realizacji kostiumu, ale głównie jego znaczenia w interpretacji postaci. Rozwiązujemy problemy tworzenia iluzji teatralnych, operowania światłem w teatrze.

Prowadzący przedmioty w ramach Pracowni nadają swój indywidualny charakter stawianym zadaniom i własnym wymaganiom oraz formie prowadzenia tych zadań w trakcie semestru. Dokonując wyboru między przedmiotami, mamy do czynienia z indywidualnym artystą i jego formą wypowiedzi poprzez sztukę teatralną.

Przedmioty

 • Projektowanie Scenografii Teatralnej, prowadząca: prof. Elżbieta Wernio – II, III, IV rok, V – przedmiot do wyboru jako dyplom. Realizacja zadań semestralnych, które są projektami scenograficznymi wybranych utworów dramatycznych, zawiera pracę projektową – ogólne i szczegółowe koncepcje przestrzeni i kostiumów. Semestr kończy prezentacja wykonanych projektów, ewentualnie samodzielna realizacja scenografii dla dowolnej formy teatralnej – pokaz spektaklu. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych konsultacji „mistrz-uczeń”, z zaproponowanych tematów do realizacji, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu projektów. Samodzielna realizacja scenografii, odbywa się pod nadzorem autorskim prowadzącego.
 • Projektowanie Scenografii Teatralnej II, prowadząca: Justyna Łagowska – I, II, III, IV rok
 • Struktury Projektowania Scenografii Teatralnej, prowadzący: dr Tomasz Brzeziński, ad. – I, II, III, IV rok, V – przedmiot do wyboru jako dyplom. W trakcie zajęć studenci przechodzą przez kolejne etapy przygotowania projektu scenografii teatralnej, od analizy tekstu dramatycznego i zbioru inspiracji, przez szkice wstępne, po rysunki techniczne i szacunkowy kosztorys oraz końcowy projekt w formie makiety lub wizualizacji 3D (w przypadku starszych roczników). Tematem uzupełniającym zdarza się być zaprojektowanie plakatu teatralnego lub rekwizytu.

Warunki zapisu

Przedmioty obowiązkowe. Zainteresowanie sztuką teatralną, filmową, historią sztuki. Znajomość podstaw warsztatu scenograficznego.

Lektury

 1. Zenobiusz Strzelecki, Konwencje scenograficzne

 2. Zenobiusz Strzelecki, Polska plastyka teatralna

 3. Maguelonne Toussaint-Samat, Historia stroju

 4. Barbara Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski

 5. Edward Gordon Craig, O sztuce teatru

 6. Historia teatru pod redakcją Johna Russella Browna

 7. Max Keller, Light fantastic

 8. Andrzej Pronaszko, Zapiski scenografa

 9. https://encyklopediateatru.pl/