Przejdź do treści

Pracownia Scenografii Filmowej i TV

Jakub Syrkowski, Pracownia Scenografii Filmowej i TV

Pracownia Dyplomująca

Program i cel

Zasadniczym celem prowadzonych zajęć w pracowni scenografii filmowej jest uzyskanie przez studentów umiejętności projektowania scenografii filmowej i telewizyjnej z uwzględnieniem specyfiki przynależnej tylko tej dyscyplinie sztuki.

Studenci uzyskują wiedzę na temat: technologii budowy dekoracji, dokumentacji filmowej, analizy scenariusza i scenopisu filmowego. Poznają wybitne realizacje scenograficzne na przykładzie wybranych filmów i na spotkaniach ze znanymi realizatorami filmowymi.

Na zajęciach z technologii filmowych, warsztatach i w pracowniach gościnnych, studenci zaznajamiają się ze sposobami ustawiania światła, pracy kamery oraz uczą się współpracy z operatorem i reżyserem.

W ramach zajęć studenci odwiedzają hale zdjęciowe i plany filmowe, zapoznając się ze specyfiką pracy scenografa filmowego.

Na pierwszym roku studenci zaznajamiają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z problematyką filmową, oraz przygotowują dokumentację filmową na podstawie wybranego scenariusza filmowego. Na drugim roku dochodzi projektowanie obiektów scenograficznych pod kierunkiem prowadzącego zajęcia wykładowcy. Na trzecim i czwartym roku studenci projektują i przygotowują scenografie do własnych etiud filmowych, lub realizowanych we współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot.

Na piątym roku studiów, student może wybrać pracownię scenografii filmowej jako dyplomową.

Przedmioty

  • Projektowanie scenografii filmowej i TV – dr hab. Michał Hrisulidis, prof. ASP – Przedmiot ukierunkowany jest na zagadnienia związane z projektowaniem scenografii filmowej i telewizyjnej. W trakcie zajęć studenci zaznajamiają się z obowiązkami scenografa filmowego, poznają rodzaje projektowanych scenografii i technologię budowy dekoracji oraz analizują zrealizowane wybitne filmy fabularne i telewizyjne pod kątem scenografii filmowej. Przygotowują także dokumentację filmową i projekty scenografii na podstawie wybranego scenariusza filmu fabularnego lub telewizyjnego oraz realizują etiudy filmowe według własnych projektów.
  • Technologie filmowe – mgr Jerzy Szota – Zajęcia z przedmiotu Technologie Filmowe są przygotowaniem studenta do twórczego, pogłębionego odczytywania utworu filmowego, a ich celem jest uzyskanie świadomości zasad produkcyjnych, konstrukcyjnych filmu a także wiedzy i umiejętności posługiwania się różnorodnymi technologiami i technikami operatorskimi, między innymi: montażem filmowym i udźwiekowieniem filmu.

Zapisy

Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie wszystkimi dziedzinami sztuki, w szczególności sztuką teatralną i filmową. Powinien także posiadać umiejętność swobodnego rysowania i malowania oraz korzystania z komputera oraz aparatu fotograficznego.

Lektury

  1. Allan Starski, Irena A. Stanisławska, Scenografia, Warszawa 2013
  2. Andrzej Haliński, 10 000 Dni Filmowej Podróży, od Sanatorium po Klepsydrą do Starej Baśni, Warszawa 2002
  3. Gustavo Merkado, Okiem filmowca, Warszawa 2011