Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Anna Janusz-Strzyż

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Grafiki Artystycznej

Charakterystyka działalności twórczej

 

Urodzona w 1968 r. we Wrocławiu. Studia w latach 1989-94 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ( Obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ). Dyplom zrealizowała z grafiki artystycznej pod kierunkiem prof. Andrzeja Basaja oraz z grafiki projektowej pod kierunkiem prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Obecnie jako profesor prowadzi Pracownię Książki Artystycznej w Katedrze Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

W latach 2008 – 2016 pełniła funkcję kierownika Katedry Grafiki Artystycznej. Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem, ilustracją, książką artystyczną. Od 1992 roku prezentowała swoje prace na 31 wystawach indywidualnych, oraz ponad 100 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Dwukrotnie otrzymała Stypendium Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza ( 1993-1994 oraz 1998-1999 ) W 1996 otrzymała Nagrodę Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Technikach Metalowych. W 2005 r otrzymała wyróżnienie – medal na Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim. W 2006 wyróżniona w konkursie na ilustrację biblijną ,, Gdy słowo staje się obrazem”, zorganizowanym przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. 2018 r. - Indywidualna Wystawa Grafiki i Rysunku, Teatr Polski we Wrocławiu, czerwiec – wrzesień 2018
  2. 2018 r. - Wystawa Indywidualna Grafiki – Galerii Cozinha Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Porto, Portugalia
  3. Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Biennale Grafiki w Technice Suchej Igły, 2017 Uzice
  4. Ex libris in Fabula, Officine de Incisoririe -wystawa pokonkursowa, wyróżnienie, 2018 r. Museo Tuscolano, Frascati, Włochy.
  5. Wystawa pokonkursowa XXVI Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2017, czerwiec, Muzeum Zamkowe w Malborku.
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Współpraca w realizacji projektów z zakresu grafiki artystycznej i książki artystycznej.

Oczekiwane kompetencje doktoranta: zaawansowana znajomość technik graficznych; świadomość związków między wyrażanymi treściami

a użytymi środkami formalnymi w grafice i książce artystycznej.

Znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień dyscypliny sztuki związanej z obszarem prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej oraz na styku dyscyplin pokrewnych

Zaawansowana wiedza na temat warsztatowych i technologicznych aspektów prowadzonej działalności twórczej. Wiedza w zakresie metodologii nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki w szkolnictwie artystycznym Poszerzona wiedza dotyczącą historii sztuki i estetyki oraz różnorodnych aspektów i tendencji związanych ze sztuką współczesną. Wiedza związana z możliwościami wykorzystania nowych technologii. Wiedza dotyczącą metod i techniki prezentowania własnych dokonań, jak przygotowanie wystawy, pokazu, publikacji.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

oczekiwana wiedza i umiejętności, wymagane doświadczenie w pracy grupowej, dydaktycznej i/lub edukacyjnej itp. (maks. 400 znaków bez spacji)

Badania własne, zajęcia warsztatowe, ( ćwiczenia ), indywidualna lub zespołowa realizacja projektów artystycznych,w tym ich popularyzacja, konsultacje. Zaawansowana znajomość technik graficznych; świadomość związków między wyrażanymi treściami  a użytymi środkami formalnymi w grafice i książce artystycznej. Znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień dyscypliny sztuki związanej z obszarem prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej oraz na styku dyscyplin pokrewnych

Zaawansowana wiedza na temat warsztatowych i technologicznych aspektów prowadzonej działalności twórczej. Wiedza w zakresie metodologii nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki w szkolnictwie artystycznym Poszerzona wiedza dotyczącą historii sztuki i estetyki oraz różnorodnych aspektów i tendencji związanych ze sztuką współczesną. Wiedza związana z możliwościami wykorzystania nowych technologii. Wiedza dotyczącą metod i techniki prezentowania własnych dokonań, jak przygotowanie wystawy, pokazu, publikacji. Umiejętność pracy w zespole.

Kontakt