Przejdź do treści

Wolińska Maja

Maja Wolińska, Profesor ASP

dr hab. Maja Wolińska, prof. ASP

Koordynatorka programu Erasmus+ dla kierunku Sztuki Mediów

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Katedra Sztuki Mediów

Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach

maiawolinska.org

mwo@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Wideo

    Narracja i Interakcja w Nowych Mediach – I i II stopień

    Time-based and Interactive Media

    Grafika Intermedialna


W 1997 r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kierynek Grafika.

Mój obszar praktyki artystycznej i dydaktycznej obejmuje metody i eksperymenty narracyjne wykorzystywane we współczesnych mediach temporalnych (Time-Based Media): wideo, fotografii sekwencyjnej, dźwięku, audiowizualnych i nielinearnych działaniach na żywo. Zajmuję się zarówno formami „laboratoryjnymi", wymagającymi precyzyjnej pracy studyjnej jak i „„zewnętrznymi"; od instalacji site-specific po realizacje obserwacyjne i para-dokumentalne. Od 2010 wraz z Joanem Leandre współtworzę „Commonheavens", artystyczny duet uprawiający fotograficzny, filmowy oraz terenowy off-road. Moje prace, prezentowane w takcie polskich i światowych wydarzeń artystycznych znajdują się także w zbiorach krajowych i zagranicznych instytucji kulturalnych. Ostatnie aktywności to kolektywne multimedialne koncerty na żywo oraz wielkoformatowe projekcje tworzone na podstawie obrazu i dźwięku generowanego w czasie rzeczywistym. Równolegle pracuję nad realizacjami poświęconymi pamięci, procesowi zacierania i nadpisywania rzeczywistości. W pracy studyjnej prowadzę obserwację i rejestrację mikrozjawisk w mikroekosytemach. Skupiam się nad afirmacją niedostrzegalnych przejawów biologicznego życia.


Nagrody i stypendia

2014 – Szczecin European Film Festival, pierwsza nagroda w konkursie polskim, Szczecin, Polska

Wystawy

2021 – Invisible, wystawa zbiorowa, College of Creative Arts Toi Rauwhārangi at Massey University, Nowa Zelandia

2020 – OVNI Finals D'Hivern, festiwal, Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, Barcelona, Hiszpania

RandomCheck, Festiwal Muzyki Wspołczesnej Sacrum-Profanum, online

2020 – Interleaved Space / Tramsmediale Vorspiel, multimedialny performans, Vierte Welt, Berlin, Niemcy

2019 – Dziesięciolecie Galerii Art Brut / Wspólnota, Galeria ArtBrut, Wrocław

2019 – Invisible, wystawa zbiorowa, Detroit Broadway Gallery, Detroit, USA

2019 – Międzynarodowy Dzień Animacji / Kinematropia, Galeria Entropia, Wrocław

2017 – EARTH RAYS OF THE SUN, Maja Wolińska & Joan Leandre, Galeria Sztuki Mediow KINO, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław

Konferencje

2018 – Claude Lévi-Strauss: struktura i nieoswojone, Ogolnopolska Konferencja Naukowa, Instytut

Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2018 – Układy Dynamiczne, 3. Ogolnopolska Konferencja towarzysząca Konkursowi Najlepszych Dyplomow

Sztuki Mediow, prowadzenie panelu wystąpień, Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta, Wrocław

2016 – Koncepcje i praktyki badań, kreacji i dydaktyki na kierunkach medialnych uczelni artystycznych,

Ogolnopolska Konferencja, Akademia Sztuk Pięknych im E. Gepperta, Wrocław

Publikacje

2020 – Medium w czasie. Metody narracyjne w przykładach działań studentów Katedry Sztuki Mediów, artykuł, monografia Katedry Sztuki Mediów Obraz Poszerzony, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wrocław

2016 – DROGI, ŚCIEŻKI, TROPY metody konstruowania nielinearnych, interaktywnych narracji audiowizualnych na przykładzie działań studentów Katedry Sztuki Mediów [w:] Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu Dyskurs nr 22/2016

2007 – Internet: Wszechświat na miarę naszych możliwości, [w:] Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu Dyskurs nr 6/2007

Linki do prac wideo

2020 – Autumn Nova, instalacja wideo

2020 – Random Check, dokumentacja z performansu, Maja Wolińska, Marcin Rupociński

2019 – The sky was a cloud, wideo / cgi engine

2017 – Strata / Substrata, instalacja wideo

2017 – Subtle Passage, wideo, realizacje powstałe w ramach projektu Commonheavens, Maja Wolińska i Joan Leandre

2016 – Float Diamond, wideo

2015 – Spacer z psem, instalacja wideo

2014 – 2014 Echoes Course, wideo

2012-2013 – Low Poly Eden, wideo / cgi engine

2011 – The last golden afternoon, wideo