Przejdź do treści

Jernajczyk Jakub

dr hab.Jakub Jernajczyk, prof. ASP
dr hab. Jakub Jernajczyk, Profesor ASP

Dziekan Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu

Wykładane przedmioty

Poznanie wizualne (Sztuka Mediów, II i III rok lic., I i II rok mgr)

Zagadnienia naukowe w sztuce (Sztuka Mediów, I mgr)

Visual cognition in art and science (Szkoła Doktorska)

Artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się na poznawczych aspektach percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz roli sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne inspirowane głównie nauką i filozofią. Autor tekstów z pogranicza filozofii, matematyki i teorii sztuki. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz wystaw artystycznych. Dziekan Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze: myślenie wzrokowe, rola wyobraźni w odkryciu naukowym, poznawcze metafory wizualne, analogowe i dyskretne systemy kodowania informacji.

​​​​​​​Ukończone studia

  • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, Matematyka

  • Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 2008, Projektowanie graficzne

Nagrody i stypendia

2022 – indywidualna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe

2017 – indywidualna nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia dydaktyczne

2014 – III nagroda w konkursie INTER Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2012 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2009 – Nagroda Prezydenta Szczecina na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE SPACE

Wystawy

2022 – Odchylenia_wariacje_przegięcia, wystawa indywidualna (wraz z M. Aleksandrowicz), Galeria Łącznik, Uniwersytet Wrocławski

2021 – A!Symetria, wystawa zbiorowa (koncepcja i kuratorstwo), Sztuka na Miejscu, Wrocław

2020 – Wystawa Wzorowa, wystawa zbiorowa (koncepcja i kuratorstwo), Galeria Entropia, Wrocław

2017 – Filozoficzne Zoo, wystawa indywidualna, Szewska Pasja, Wrocław

2015 – MathArt, wystawa indywidualna, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

2013 – Przestrzenie ruchów dyskretnych, wystawa indywidualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Konferencje

2022 – 25. Krakowska Konferencja Metodologiczna „SYMMETRY: BETWEEN PHYSICS, MATHEMATICS, PHILOSOPHY AND ART”, wykład: Asymmetrically about symmetry in science and art, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

2021 – „To Research or Not To Research in the Post-disciplinary Academy? X-disciplinary Congress on Artistic Research and Related Matters”, odczyt: Intuition and Method – on deep mathematical inspirations in conceptual art, Vilnius Academy of Arts, Wilno, Litwa

2019 – The 4th Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions, wykład plenarny: Thinking in images – mathematical inspirations in contemporary conceptual art, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

2018 – ogólnopolska konferencja naukowa „Filozofia w informatyce IV”, odczyt: Wzorzec i kopia – meta-zasada obecna w filozofii, informatyce oraz sztukach rzemieślniczych, Politechnika Warszawska, Warszawa

2017 – ogólnopolska konferencja naukowa „Filozofia w informatyce III”, odczyt: Ziarna myśli – o dyskretnej reprezentacji słów i obrazów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2016 – The MATRIX Conference, odczyt: Geometric cognitive metaphors – the coexistence of mathematics, philosophy and art, University of Leeds, UK

Publikacje

2021 – redakcja książki i tekst: Wprowadzenie – asymetrycznie o symetrii w nauce i sztuce, [w:] a!symetria, red. J. Jernajczyk, ASP we Wrocławiu, Wrocław 2021, s. 8-19

2020 – artykuł: Jak pokazać to, czego pokazać nie można? O obrazowaniu liczb niewymiernych, Studia Philosophica Wratislaviensia vol. XV, fasc. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

2019 – artykuł: Zasada wzorca i kopii – o podobieństwie metod stosowanych w rzemiośle, filozofii i programowaniu, [w:] Przedmioty wirtualne, red. P. Stacewicz, B. Skowron, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

2018 – artykuł (wraz z B. Skowronem): Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy, [w:] Mathematical Transsgrestions 2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Universitas

2015 – artykuł: Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms, „MATHEMATICA APPLICANDA” Vol 43, No 2.