Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Anna Janusz-Strzyż

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Charakterystyka działalności twórczej

Urodzona w 1968 r. we Wrocławiu. Studia w latach 1989-94 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ( Obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ). Prowadzi Pracownię Książki Artystycznej w Katedrze Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

W latach 2008 – 2016 pełniła funkcję kierownika Katedry Grafiki Artystycznej.

Zajmuje się grafiką artystyczną, rysunkiem, malarstwem, ilustracją, książką artystyczną.

Od 1992 roku prezentowała swoje prace na 33 wystawach indywidualnych, oraz ponad 100 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

 • 2022 r. - Wyróżnienie - medal na XVIII Międzynarodowym Konkursie Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wielkopolskim.
 • 2018 r. - Wystawa Indywidualna Grafiki – Galeria Cozinha Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Porto, Portugalia
 • Wystawa pokonkursowa Międzynarodowego Biennale Grafiki w Technice Suchej Igły, 2017 Uzice
 • Ex libris in Fabula, Officine de Incisoririe -wystawa pokonkursowa, wyróżnienie, 2018 r. Museo Tuscolano, Frascati, Włochy.
 • Wystawa pokonkursowa XXVI Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego – Malbork 2017, czerwiec, Muzeum Zamkowe w Malborku.
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium: polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta:

Współpraca w realizacji projektów z zakresu grafiki artystycznej i książki artystycznej.

Oczekiwane kompetencje doktoranta:

- zaawansowana znajomość technik graficznych; świadomość związków między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w grafice i książce artystycznej.

- znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień dyscypliny sztuki związanej z obszarem prowadzonej działalności artystycznej lub projektowej oraz na styku dyscyplin pokrewnych

- zaawansowana wiedza na temat warsztatowych i technologicznych aspektów prowadzonej aktywności twórczej.

-wiedza w zakresie metodologii nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki w szkolnictwie artystycznym

- poszerzona wiedza dotyczącą historii sztuki i estetyki oraz różnorodnych aspektów i tendencji związanych ze sztuką współczesną.

- wiedza związana z możliwościami wykorzystania nowych technologii.

- wiedza dotyczącą metod i techniki prezentowania własnych dokonań, ( np. przygotowanie wystawy, pokazu, publikacji. )

  Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem:

  Badania własne, zajęcia warsztatowe, ( ćwiczenia ), indywidualna lub zespołowa realizacja projektów artystycznych,w tym ich popularyzacja, konsultacje. Wymagana umiejętność pracy w zespole.

  Kontakt