Wydział Architektury Wnętrz,Wzornictwa i Scenografii

Dziekan Wydziału 
dr hab. Agata Danielak-Kujda

PRODZIEKAN WYDZ.ARCH.WNĘTRZ WZORN. I SCENOGR.
dr hab. Dominika Sobolewska

KIEROWNIK KATEDRY ARCHIT.WNĘTRZ – dr Agata Wojtyła-Młynarczyk
KIEROWNIK KATEDRY SCENOGRAFII – prof. Elżbieta Wernio
KIEROWNIK KATEDRY WZORNICTWA- dr hab. Piotr Jędrzejewski
KIEROWNIK KATEDRY MEBLA – dr Szymon Hanczar

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa prowadzi kształcenie na kierunku Architektura Wnętrz, na kierunku Wzornictwo oraz na kierunku Scenografia i oferuje zróżnicowany zestaw form studiowania:

Katedra Architektury Wnętrz
Katedra Mebla
Studia stacjonarne poziom licencjacki I stopnia oraz studia magisterskie II stopnia
Studia niestacjonarne poziom licencjacki I stopnia oraz studia magisterskie II stopnia
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze”

Katedra Wzornictwa
Studia stacjonarne poziom licencjacki I stopnia oraz studia magisterskie II stopnia
Studia niestacjonarne studia magisterskie II stopnia
Studia doktoranckie

Katedra Scenografii
Studia stacjonarne jednolite magisterskie, pięcioletni cykl kształcenia

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe oraz przeprowadzania postępowań o nadaniu tytułu profesora sztuki.

...

Katedra Architektury Wnętrz
Program kształcenia w zakresie architektury wnętrz, oparty jest o dwa bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Studenci przygotowywani są do projektowania szeroko rozumianej architektury wnętrz, projektowania mebli oraz projektowania przestrzeni wystawienniczych. W ramach studiów licencjackich program kształcenia przewiduje przygotowanie do wykonywania zawodu projektanta architektury wnętrz w zakresie podstawowym. Na studiach magisterskich istotna jest kreacja projektowo-artystyczna, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym. Ostatecznym celem, efektami kształcenia na kierunku architektura wnętrz jest uzyskanie przez absolwentów odpowiednich kompetencji i umiejętności opartych o nabytą w trakcie studiów specjalistyczną wiedzę i praktykę zawodową, niezbędną do dalszego świadomego rozwoju osobowości artystycznej oraz wszechstronnego doświadczania roli projektanta i kreatora otaczającej nas rzeczywistości.

Katedra Mebla

Katedra Wzornictwa
Program kształcenia w zakresie wzornictwa oparty jest o dwa bloki przedmiotów – grupy przedmiotów podstawowych i grupy przedmiotów kierunkowych. Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych Katedry Wzornictwa. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania komunikatów wizualnych oraz złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania narzędzi i środowiska pracy, projektowania obiektów codziennego użytku oraz projektowania obiektów kinetycznych. Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełnione o kreację plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną.
Na studiach magisterskich ważna jest kreacja projektowo-artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania
i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Katedra Scenografii
W roku akademickim 2011/12 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa powstała Katedra Scenografii i został uruchomiony nowy kierunek, co pozwala realizować własny tryb kształcenia scenografów teatralnych, filmowych i lalkowych. Program kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów – grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. W roku akademickim 2015/2016 na kierunku Scenografia zostały uruchomione studia jednolite, magisterskie z pięcioletnim cyklem kształcenia.

.........................................................................................

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
pok. 104 M
(budynek od ul. Modrzewskiego, I piętro)
tel. (071) 343 80 31 (wew. 214)
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Studia stacjonarneMałgorzata Szudzikowska- Olejniczak

Dziekanat czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00-14.00 

                                            (ŚRODA NIECZYNNE)

Studia niestacjonarne – Małgorzata Szudzikowska- Olejniczak

Dziekanat czynny: poniedziałek, czwartek, piątek 11.00-14.00

                                            wtorek 12.00 - 16.00                    

                                          (ŚRODA NIECZYNNE)

Studia podyplomowe

  • „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze Wnętrz”
  • "2- letnia specjalizacja kierunkowa"

mgr Małgorzata Szumiejko - kierownik DOS

biuro obsługi 106M:

  • sobota w terminiach zajęć w godz. 10.00:00-15:00
  • lub pon - pt od 8.00 do 15.00

e-mail:  m.szumiejko@asp.wroc.pl

Załączniki