Wydział Architektury Wnętrz,Wzornictwa i Scenografii

Dziekan Wydziału 
prof. Agata Danielak-Kujda

Prodziekan Wydziału:
dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP

KIEROWNIK KATEDRY ARCHIT.WNĘTRZ – dr Agata Wojtyła-Młynarczyk, ad.
KIEROWNIK KATEDRY SCENOGRAFII – prof. Elżbieta Wernio
KIEROWNIK KATEDRY WZORNICTWA- prof. Piotr Jędrzejewski
KIEROWNIK KATEDRY MEBLA – dr hab. Szymon Hanczar, ad.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii prowadzi kształcenie na kierunku Architektura Wnętrz, na kierunku Wzornictwo oraz na kierunku Scenografia.

Studia stacjonarne na kierunku Architektura Wnętrz:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Studia niestacjonarne na kierunku Architektura Wnętrz:

 • studia pierwszego stopnia (3-letnie)
 • studia drugiego stopnia (2,5-letnie)

Studia podyplomowe „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze”

Studia stacjonarne na kierunku Wzornictwo:

 • studia pierwszego stopnia (3,5 -letnie)
 • studia drugiego stopnia (2-letnie)

Studia stacjonarne na kierunku Scenografia:

 • studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii oferuje zróżnicowany zestaw form studiowania. Wydział reprezentowany jest przez następujące katedry:

 • Katedra Architektury Wnętrz
 • Katedra Mebla
 • Katedra Wzornictwa
 • Katedra Scenografii

Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz właściwe im warsztaty.

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe oraz przeprowadzania postępowań o nadaniu tytułu profesora sztuki.

 Kierunek Architektura Wnętrz

Program kształcenia w zakresie architektury wnętrz, oparty jest o dwa bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Studenci przygotowywani są do projektowania szeroko rozumianej architektury wnętrz, projektowania mebli oraz projektowania przestrzeni wystawienniczych. W ramach studiów licencjackich program kształcenia przewiduje przygotowanie do wykonywania zawodu projektanta architektury wnętrz w zakresie podstawowym. Na studiach magisterskich istotna jest kreacja projektowo-artystyczna, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym. Ostatecznym celem, efektami kształcenia na kierunku architektura wnętrz jest uzyskanie przez absolwentów odpowiednich kompetencji i umiejętności opartych o nabytą w trakcie studiów specjalistyczną wiedzę i praktykę zawodową, niezbędną do dalszego świadomego rozwoju osobowości artystycznej oraz wszechstronnego doświadczania roli projektanta i kreatora otaczającej nas rzeczywistości.

Kierunek Wzornictwo

Program kształcenia w zakresie wzornictwa oparty jest o dwa bloki przedmiotów – grupy przedmiotów podstawowych i grupy przedmiotów kierunkowych. Studenci przygotowywani są do projektowania form przemysłowych w oparciu o szeroki zakres wiedzy o charakterze humanistycznym oraz zdobywanych umiejętności specjalistycznych, a także wykształcenia ogólnoplastycznego. Kształcenie kierunkowe realizowane jest według programów dydaktycznych w pracowniach projektowych Katedry Wzornictwa. Podejmowane są tematy z zakresu projektowania produktów o zróżnicowanej konstrukcji i funkcji, projektowania środków transportu, projektowania komunikatów wizualnych oraz złożonych struktur informacyjnych, projektowania opakowań, projektowania narzędzi i środowiska pracy, projektowania obiektów codziennego użytku oraz projektowania obiektów kinetycznych. Na studiach licencjackich dominuje praktyczne podejście do projektowania, uzupełnione o kreację plastyczną, niezbędną wiedzą o projektowaniu i wiedzą ogólną.

Na studiach magisterskich ważna jest kreacja projektowo-artystyczna i praca badawcza, a przede wszystkim przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów projektowych, samokształcenia i poszerzania wiedzy kierunkowej oraz wiedzy o charakterze humanistycznym.

Kierunek Scenografia

W roku akademickim 2011/12 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa (obecny Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii) powstała Katedra Scenografii i został uruchomiony nowy kierunek, co pozwala realizować własny tryb kształcenia scenografów teatralnych, filmowych i lalkowych. Program kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów – grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. W roku akademickim 2015/2016 na kierunku Scenografia zostały uruchomione studia jednolite, magisterskie z pięcioletnim cyklem kształcenia.

 ........................................................................................

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław
pok. 104 M
(budynek od ul. Modrzewskiego, I piętro)
tel. (071) 343 80 31 (wew. 214)
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Studia stacjonarne

Dziekanat czynny:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00-14.00 

                                            (ŚRODA NIECZYNNE)

Studia niestacjonarne 

Dziekanat czynny: 

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11.00-14.00

                                            (ŚRODA NIECZYNNE)

Studia podyplomowe

 • „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze”
 • "2- letnia specjalizacja kierunkowa"

mgr Małgorzata Szumiejko - kierownik DOS

biuro obsługi 106M:

 • sobota w terminiach zajęć w godz. 11.00:00-15:00
 • lub pon - pt od 9.00 do 15.00

e-mail:  m.szumiejko@asp.wroc.pl

Załączniki