Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce

Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce
Pracownia Dyplomująca 


PROWADZĄCY

prof. Christos Mandzios
dr Tomasz Tomaszewski, ad.
mgr Karolina Szymanowska, as.

CEL 

Podstawowym celem pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce jest rozwój świadomości przestrzennej studenta. Pracownia podejmuje zadania dotyczące poszukiwania, budowania rzeźby w powiązaniu z otoczeniem. Kieruje się tu uwagę studenta nie tylko na relacje zachodzące w obrębie samej rzeźby, ale także uczy uwzględniać i badać wzajemne relacje rzeźby z elementami otoczenia. Dąży się do tego aby student przejawiał otwartość na działania w nowych sytuacjach oraz inwencję w samodzielnym poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań. 

OPIS 
W Pracowni podejmuje się działania w dużej skali (kontekst architektoniczny lub urbanistyczny) dotyczące otoczenia naturalnego lub zurbanizowanego. To powoduje, że podstawową formą wypowiedzi są rozwiązania w skali  - modele rzeźb, makiety terenu wraz z rozwiązaniem rzeźbiarskim, plansze wyjaśniające proponowane rozwiązania. Pracownia przygotowuje studentów do wykonywania prac zawodowych związanych z rzeźbą w otoczeniu, pozwala studentom przyswoić narzędzia wypowiedzi z tego zakresu. Wiąże się to również z biegłością w przypadku uczestnictwa w konkursach w/w dziedzinie.

PRZEDMIOTY 

·         Rzeźba w Architekturze i Urbanistyce

·         Wspomaganie Komputerowe Rzeźby w Architekturze I Urbanistyce

·         Geometria Wykreślna

ZAPISY 
Zajęcia odbywające się w Pracowni są obligatoryjne dla studentów rzeźby do IV roku wg planu studiów; fakultatywne dla studentów 5 roku rzeźby (po wcześniejszym kursie w tej pracowni) oraz dla studentów innych kierunków. Warunkiem zapisu jest podstawowa wiedza z zakresu geometrii, znajomość podstaw projektowania kompozycji, brył i płaszczyzn oraz umiejętność notowania pomysłów za pomocą rysunku, szkicu i szkicu przestrzennego.


LEKTURY 

  1. Janson H. W., HISTORIA SZTUKI. OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH PO DZIEŃ DZISIEJSZY
  2. Yi-Fu Tuan, PRZESTRZEŃ I MIEJSCE
  3. Arnheim R., SZTUKA I PERCEPCJA WZROKOWA. PSYCHOLOGIA TWÓRCZEGO OKA
  4. Gombrich E., SZTUKA I ZŁUDZENIE
  5. Czasopisma: Sculpture, International Sculpture Center, Rzeźba Polska, Architektura Murator, Architektura & Biznes, Architektura krajobrazu

KONTAKT 
tto@asp.wroc.pl