Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce

Pracownia Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce


PROWADZĄCY

prof. Christos Mandziosdr Tomasz Tomaszewski, ad.
mgr Karolina Szymanowska, as.

CEL 

Podstawowym celem pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce jest rozwój świadomości przestrzennej studenta. Pracownia podejmuje zadania dotyczące poszukiwania, budowania rzeźby w powiązaniu z otoczeniem. Kieruje się tu uwagę studenta nie tylko na relacje zachodzące w obrębie samej rzeźby, ale także uczy uwzględniać i badać wzajemne relacje rzeźby z elementami otoczenia. Dąży się do tego aby student przejawiał otwartość na działania w nowych sytuacjach oraz inwencję w samodzielnym poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań. 

OPIS  W Pracowni podejmuje się działania w dużej skali (kontekst architektoniczny lub urbanistyczny) dotyczące otoczenia naturalnego lub zurbanizowanego. To powoduje, że podstawową formą wypowiedzi są rozwiązania w skali - modele rzeźb, makiety terenu wraz z rozwiązaniem rzeźbiarskim, plansze wyjaśniające proponowane rozwiązania. Pracownia przygotowuje studentów do wykonywania prac zawodowych związanych z rzeźbą w otoczeniu, pozwala studentom przyswoić narzędzia wypowiedzi z tego zakresu. Wiąże się to również z biegłością w przypadku uczestnictwa w konkursach w/w dziedzinie.

PRZEDMIOTY 

· Rzeźba w Architekturze i Urbanistyce

· Wspomaganie Komputerowe Rzeźby w Architekturze I Urbanistyce

· Geometria Wykreślna

ZAPISY  Zajęcia odbywające się w Pracowni są obligatoryjne dla studentów rzeźby do IV roku wg planu studiów; fakultatywne dla studentów 5 roku rzeźby (po wcześniejszym kursie w tej pracowni) oraz dla studentów innych kierunków. Warunkiem zapisu jest podstawowa wiedza z zakresu geometrii, znajomość podstaw projektowania kompozycji, brył i płaszczyzn oraz umiejętność notowania pomysłów za pomocą rysunku, szkicu i szkicu przestrzennego.

LEKTURY 

Janson H. W., Historia sztuki. Od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy

Yi-fu tuan, Przestrzeń i miejsce Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka Gombrich E., Sztuka i złudzenie Czasopisma: Sculpture, International Sculpture Center, Rzeźba Polska, Architektura Murator, Architektura & Biznes, Architektura krajobrazu

KONTAKT 
tto@asp.wroc.pl