Pracownia Komunikacji Twórczej

Pracownia Komunikacji Twórczej

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Eugeniusz Józefowski

CEL

Na I roku studiów I stopnia Pracownia zajmuje się relacjami pomiędzy widzeniem a obrazowaniem. Na drugim roku PKT jest Pracownią do wyboru i studenci realizują zadania będące autorskimi wypowiedziami artystycznymi za pośrednictwem różnorodnych mediów. Na I roku studiów II stopnia przeważają zajęcia warsztatowe przygotowujące do pracy edukacyjno-artystycznej z użyciem kreacji plastycznej z grupami ludzi w różnym wieku. Cele zarówno dyplomu licencjackiego jak i magisterskiego są te same: dokonanie autentycznych zapisów wizualnych stanowiących naoczne dowody podmiotowej świadomości artystycznej. Studenci mają potrafić opisać to doświadczenie kreacji oraz dokonać praktycznego działania społecznego o charakterze kuratorskim lub warsztatowym świadczących o umiejętnościach funkcjonowania społecznego.

OPIS

Pracownię wyróżnia stosunek prowadzącego do studentów. Najpełniej widać to przy realizacji prac dyplomowych zarówno licencjackich jak magisterskich. Student wspomagany jest w rozwoju swoich osobistych zainteresowań kreacją wizualną i ma prawo korzystać z wielu mediów. Nadrzędnym celem jest wygenerowanie osobistej wypowiedzi artystycznej będącej rejestracją etapu rozwojowego osiągniętego na drodze konsultacji z prowadzącym Pracownię.

PRZEDMIOTY

·         Komunikacja Twórcza

ZAPISY

Na pierwszym roku studiów I i II stopnia Pracownia jest obligatoryjna i każdy student musi uczestniczyć w zajęciach. Potem następuje wybór Pracowni jako fakultetu, co wymaga pewnego entuzjazmu do kreacji wizualnej opartej na zadaniach o charakterze problemowym zmierzających do różnorodnych wypowiedzi artystycznych. Po realizacji tych zadań student podejmuje decyzje o wyborze Pracowni Dyplomującej na podstawie swojej podmiotowej motywacji do dalszej współpracy z prowadzącym Pracownię.

LEKTURY

  1. Eugeniusz Józefowski, KSIĄŻKA O KSIĄŻKACH
  2. Eugeniusz Józefowski, EDUKACJA ARTYSTYCZNA W DZIAŁANIACH WARSZTATOWYCH
  3. Eugeniusz Józefowski, Anita Stefańska, Marta Szabelska-Holeksa, O ARTETERAPII. EDUKACJI I SZTUCE - TEKSTY ROZPROSZONE I NIEPUBLIKOWANE
  4. Eugeniusz Józefowski, WARSZTATY TWÓRCZE PRZY KREACJI PLASTYCZNEJ JAKO DOŚWIADCZENIE PARTYCYPACJI W SZTUCE
  5. Janina Florczykiewicz, TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY EDUKACJI PLASTYCZNEJ W POLSCE W XX I XXI WIEKU

KONTAKT 

eugeniusz@jozefowski.com.pl

e.jozefowski@asp.wroc.pl