Przejdź do treści

Pracownia Komunikacji Twórczej

Pracownia Dyplomująca

Proponowane w ramach Pracowni Komunikacji Twórczej działania artystyczne koncentrują̨ się̨ na aspektach kontaktu z innym, aktywnym twórczo człowiekiem oraz współtworzenia dzieła przez odbiorcę̨ – jego reakcje, które stają się̨ integralną częścią̨ sztuki. Doświadczanie sztuki staje się̨, więc terenem artystycznej aktywności, jej formą jest warsztat twórczy i inne odmiany grupowej kreacji.

Wartością̨ proponowanych działań́ jest żywe i autentyczne spotkanie podczas kreacji plastycznej z innymi i samym sobą̨. Powstające obiekty plastyczne są jedynie inspiracją i dokumentem podmiotowych doświadczeń́.

Rezultatami takiej aktywności będą̨ obiekty o różnorodnym charakterze: miedzy innymi książki artystyczne, instalacje, obrazy, rysunki oraz projekcje świetlne, akcje uliczne, performance czy prezentacje internetowe, filmy po klatkowe, animowane i wiele innych.

W ramach tej pracowni realizowane są zagadnienia warsztatów twórczości edukacyjnej. Temat ten służy nabyciu umiejętności projektowania i animowania warsztatów edukacyjnych odbywających się przy kreacji plastycznej i skierowanych do różnorodnych grup wiekowych.

Podczas zajęć prowadzący zaznajamia studentów z przykładami warsztatowej działalności artystyczno-edukacyjnej z użyciem materiałów i tworzyw różnorodnego pochodzenia oraz ekspresji ciała. Następnie studenci biorą udział w warsztatach podczas zajęć. Tworzą scenariusze własnych pomysłów i zaznajamiają się z możliwymi sposobami dokumentowania takiej aktywności.

Widzenie a obrazowanie. Ćwiczenia służą nabyciu umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia do konstruowania różnorodnych obiektów wizualnych tworzonych w przestrzeni realnej i wirtualnej oraz tworzenia kompozycji plastycznych w relacji do własnej struktury osobowościowej zgodnie z ich naturalnymi właściwościami plastycznymi.

Realizacje zadań studenckich przyjmują formę: wizualnych prac generowanych cyfrowo lub manualnie, fotografii dokumentacyjnej z realizacji przestrzennych o charakterze instalacji, filmów po klatkowych wykorzystujących konkretne struktury wizualne itp.

Przedmiot

Komunikacja Twórcza

Zapisy

Na pierwszym roku studiów I i II stopnia Pracownia jest obligatoryjna i każdy student musi uczestniczyć w zajęciach. Potem następuje wybór Pracowni jako fakultetu, co wymaga pewnego entuzjazmu do kreacji wizualnej opartej na zadaniach o charakterze problemowym zmierzających do różnorodnych wypowiedzi artystycznych. Po realizacji tych zadań student podejmuje decyzje o wyborze Pracowni Dyplomującej na podstawie swojej podmiotowej motywacji do dalszej współpracy z prowadzącym Pracownię.

Lektury

  1. Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach
  2. Eugeniusz Józefowski, Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych Eugeniusz Józefowski, Anita Stefańska, Marta Szabelska-Holeksa, O arteterapii, edukacji i sztuce – teksty rozproszone i niepublikowane Eugeniusz Józefowski, Warsztaty twórcze przy kreacji plastycznej jako doświadczenie partycypacji w sztuce Janina Florczykiewicz, Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji plastycznej w Polsce w XX i XXI wieku