Przejdź do treści

Wydział Malarstwa

Pracownia malarska

Kierownik Katedry Malarstwa: dr Sonia Ruciak
Kierownik Katedry Rysunku: dr hab. Przemysław Pintal, prof. ASP
Kierownik Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów: dr Karol Babicz

Wydział Malarstwa edukuje studentów głównie w zakresie szeroko rozumianego malarstwa i rysunku. Studia w obrębie grupy przedmiotów kierunkowych, poparte wiedzą nabytą w Zakładzie Historii Sztuki i Filozofii, Zakładzie Języków Obcych i licznych pracowniach wolnego wyboru, zapewniają wszechstronne przygotowanie młodego adepta sztuki do przyszłej indywidualnej pracy twórczej i zawodowej, wykraczając poza dogłębną znajomość malarstwa sztalugowego i jednocześnie pozwalając na formułowanie wypowiedzi artystycznych także w innych technikach plastycznych.

Program dydaktyczny w Katedrze Malarstwa prowadzony jest w dwunastu pracowniach, podobnie jak w Katedrze Rysunku. Pracownie Projektowania Malarstwa Architektonicznego i Sztuki w Przestrzeni Publicznej oraz Pracownia Multimediów opierają swój program na problematyce integracji działań malarskich i interdyscyplinarnych kreacji plastycznych. Pracownie Technik i Technologii Malarstwa wraz z laboratoriami umożliwiają studentom realizację własnych koncepcji malarskich w wybranych technikach. Pracownia Mediów Elektronicznych jest uzupełnieniem klasycznego warsztatu o nowe media w kreacji artystycznej.

Pracownia malarska

Oferta studiów

Studia stacjonarne

studia jednolite magisterskie (5-letnie)

Studia niestacjonarne

  • studia pierwszego stopnia (4-letnie)
  • studia drugiego stopnia (1,5-roczne)

Studia podyplomowe

  • Malarstwo (2-letnie)
  • Malarstwo w obszarze nowych mediów (2-letnie)

Katedry

Katedra malarstwa architektonicznego

Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów

Czytaj więcej o Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów

Aktualności wydziału