Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Małgorzata Kaczmarska

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Katedra Mediacji Sztuki

Charakterystyka działalności twórczej

Artystka wizualna, wykładowczyni akademicka i kuratorka. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się procesem twórczym oraz kontekstem przestrzennym dzieła sztuki. Kluczowym motywem jej twórczości jest człowiek i jego relacje z otoczeniem. Autorka licznych tekstów dotyczących sztuki i wydarzeń artystycznych opublikowanych w wydawnictwach branżowych oraz artykułów naukowych, członkini komitetów naukowych. Fundatorka kolektywu artystycznego, z którym zrealizowała kilka transdyscyplinarnych projektów wystawienniczych zapraszając do współpracy także osoby nie związane ze środowiskiem sztuki.

  1. 2015 – uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki.
  2. 2018 – wystawa indywidualna DZIŚ NIKT JUŻ TAK NIE MALUJE, Budynek Retro, Fundacja Tytano – Dolne Młyny, Kraków – wystawa nominowana do Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza.
  3. 2019 – wybrana do udziału w międzynarodowej rezydencji artystycznej Nomadic Residency: Island of Consciousness (Ubud, Indonezja); otrzymała również częściowe stypendium organizatora: Association BecameBecome.
  4. 2019 – zaproszona do współprowadzenia warsztatów mistrzowskich wokół architektury i urbanistyki Letture Parallele. L’architettura, il paesaggio e il racconto delle arti, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Włochy.
  5. 2020 – Kaczmarska M., WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII NA PRAKTYKĘ ARTYSTY MALARZA NA PODSTAWIE TWÓRCZOŚCI DAVIDA HOCKNEYA I DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ AUTORKI [w:] Ewa Doleżyńska-Sewerniak; Ryszard Mączyński (red.), Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta …, Toruń, Katedra Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ISBN: 978-83-231-4423-6, s. 355-366
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Projekty i badania, w które doktorant może zostać włączony obejmują organizację i udział w konferencjach międzynarodowych, przygotowywanie koncepcji kuratorskich wystaw i ich organizacji; badania w zakresie sztuk plastycznych ze szczególnym naciskiem na medium malarstwa, a także integrację sztuki z przestrzenią otwartą zurbanizowaną i naturą. Przy tym zachęca się do rozważań intermedialnych i interdyscyplinarnych.

Kompetencje praktyczne doktoranta powinny obejmować wysokie umiejętności warsztatowe połączone z postawą otwartą na eksperyment i chęcią innowacji, doświadczenie w ubieganiu się o granty i/lub stypendia, rezydencje, udział w konkursach.

Kompetencje teoretyczne doktoranta powinny obejmować świadomość własnego procesu twórczego i umiejętność profesjonalnej wypowiedzi ustnej i pisemnej na temat własnej pracy artystycznej i jej kontekstu wobec sztuki współczesnej.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Oczekuje się doświadczenia w planowaniu i realizowaniu indywidualnie i w zespole przedsięwzięć artystyczno-badawczych, także w środowisku międzynarodowym; znajomości podstaw metodyki nauczania w celu prowadzenia warsztatów i zajęć teoretycznych; ugruntowanej wiedzy dotyczącej sztuki i kultury, w tym współczesnej; otwartości intelektualnej i automotywacji w tym obszarze. Oczekiwane są systematyczne działania i ich dokumentacja.

Kontakt