Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Maria Wrońska

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Katedra Mediacji Sztuki, Pracownia – Studium Relacji Przestrzennych

Charakterystyka działalności twórczej

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu). W roku 1993 zrealizowała dyplom w zakresie rzeźby w pracowni profesora Leona Podsiadłego. Od 1992 roku uczestniczy w procesie dydaktycznym macierzystej uczelni. W latach 1992-1995 była asystentką profesora Alojzego Gryta. Od 1996 do 2007 roku pracowała pod kierunkiem Waldemara Szmatuły. Obecnie prowadzi pracownię Studium Relacji Przestrzennych w Katedrze Mediacji Sztuki  na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Od wielu lat podejmuje próbę ujęcia ,,przebywania’’ jako własnej drogi twórczej, co stanowi o problematyce podejmowanych przez nią projektów artystyczno-badawczych.

Najważniejsze osiągnięcia

1. Podjęcie współpracy z Międzynarodową Grupą Artystyczną Cekmace, 2013.
2. Wyprawa na Musa Dagh pod kierunkiem Dr Yael Navaro - Yashim prof. University of Cambridge. Hatai, Turcja 2014.
3. Udział w ramach projektu badawczego ,,Inna Kobieta” w międzynarodowej konferencji „Reveberations;Violence Acros Time and Space” organizowanej przez University of Cambridge, Departament of Social Anthropology w  Galata Greek School in Istanbul w Turcji, w dniach od 26 do 28 marca 2015.
4. Udział w projekcie ,,Odkrywki - 50 rocznica Pleneru Ziemia Zgorzelecka 71” realizowanym przez ASP we Wrocławiu we współpracy z MWW Wrocław w Opolnie Zdroju 2021. Kierowanie przedsięwzięciem ze strony ASP.
5. "4 – 1” performance z Emrahem Gokdemirem w ramach Festiwal Performance ,,Streifen” Goerlitz, Goerlitz 07.07.2022 

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

W ramach pracowni Studium Relacji Przestrzennych doktorant włączony w proces badawczy i dydaktyczny dotyka zagadnień poruszanych na przedmiocie poszerzając je o obszar własnych zainteresowań. Podejmowane tematy dotyczą szeroko pojętych problemów relacyjności w kontekście.
Ja i mojej obecności, bycia z Innym i wobec Innego. Szukając odniesień do przestrzeni symbolicznej i kulturowej doktorant podejmuje trud budowania zdeklarowanej postawy twórczej wobec nurtujących go problemów. Jego świadomy wybór zadań oparty jest o doświadczenie i wiedzę teoretyczną. Ma świadomość własnej niepowtarzalności. Jest odpowiedzialny za własne dzieło. Rozumie wartość indywidualnego wysiłku artysty  w dążeniu do zrealizowania własnej wizji – idei artystycznej. Potrafi uszanować pracę innych twórców. Jest gotowy do podjęcia indywidualnych wyzwań. Jest wyczulony na zjawiska związane z kondycją ludzką.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Doktorant odbył studia magisterskie. Jest komunikatywny. Potrafi w odpowiednim momencie przełożyć zdobytą wiedzę na aspekt praktyczny. Ma za sobą doświadczenia w pracy zespołowej. Odbył  staż dydaktyczny. Potrafi zainspirować grupę do podejmowania ważkich problemów i działań twórczych. Posiada również zdolność wyzwalania indywidualnego charakteru doświadczeń w czasie pracy ze studentem nad realizowanymi zadaniami. To on często bywa autorem tematów a dydaktyk służy pomocą przy ich merytorycznej i praktycznej  realizacji.

Kontakt