Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Aleksander Zyśko

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, Katedra Rzeźby i Działań przestrzennych, Pracownia rzeźby

Charakterystyka działalności twórczej

Obszar moich zainteresowań artystycznych skupia się wokół zagadnień związanych z rzeźbą, oraz rysunkiem. Głównym spektrum zainteresowań jest ekspresja formy w prostych układach syntetycznych brył w aspekcie fenomenu relacji człowiek - przedmiot, oraz  zagadnienie  rzeźby -głowy człowieka  jako formy zawierającej w sobie niepowtarzalne- jednostkowe doświadczenie przeżycia.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. 2018 r. Realizacja pomnika-popiersia rtm. Witolda Pileckiego w Otwocku.
  2. 2018 r. Wystawa Moc i Delikatność w galerii Neon we Wrocławiu
  3. 2019 r. Wystawa indywidualna w Muzeum Miejskim Arsenał we Wrocławiu
  4. 2019 r. Realizacja i stała ekspozycja rzeźby gen Augusta Fieldorfa NILA w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie
  5. 2019 r. Nagroda-medal brązowy Ministra KiDN Gloria Artis
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Rzeźba -działania przestrzenne, mała forma rzeźbiarska, medal, rysunek jako samodzielna dyscyplina artystyczna.

Program doktoratu obejmuje zarówno tradycyjny warsztat rzeźbiarski jak i szeroko pojęte nowe media. Może być realizowany w tradycyjnych tworzywach ale też  i w wybranych nowych tworzywach i w różnorakich mediach.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Doktorant realizuje cykl prac, reprezentując świadomość plastyczną odpowiadającą stopniowi magistra, ale z ambicją wypowiedzi artystycznej na wybrany temat, która jest nowym spojrzeniem na ten temat.

Kontakt