Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr hab. Maja Wolińska

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, Katedra Sztuki Mediów

Charakterystyka działalności twórczej

Dyplom MA na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 1997 roku. Stopień doktorski w 2006 roku. Stopień doktor habilitowanej w obszarze sztuk pięknych w 2016 roku. Zaangażowana w działalność akademicką i artystyczną w obszarze współczesnych mediów bazujących na czasie / time-based media (wideo, audio, działania interaktywne, generatywne i nielinearne) ze szczególnym uwzględnieniem metod narracyjnych stosowanych w tych mediach. Zajmuje się formą
„laboratoryjną”; analizą struktury i języka tych mediów jak i „zewnętrzną” - odnoszącą się do współczesnych kontekstów socjologicznych i ekologicznych.

Najważniejsze osiągnięcia

1) 2022, Random Check 3, Festiwal Musica Polonica Nova, Narodowe Forum Muzyki, Wrocław,
Polska
2) 2022, A Different Kind Of Order, wystawa indywidualna, Ars Santa Monica, Barcelona, Hiszpania
3) 2021, FLUX 2021. Festival de vídeo d'autor, Festival de videocreació, Santa Monica Art Center,
Barcelona, Hiszpania
4) 2019, Invisible, Detroit Broadway Gallery, Detroit, USA
5) 2014, Szczecin European Film Festival, pierwsza nagroda w konkursie polskim dla ECHOES
COURSE, Szczecin, Poland

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski i angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta
- Różnorodność metod tworzenia narracji we współczesnych mediach bazujących na ruchomym
obrazie (film, wideo, VR, AR, obraz generatywny, instalacje interaktywne i działania na żywo z
obrazem i dźwiękiem) w tym trwające w Pracowni przygotowania do koncertów audiowizualnych na
żywo w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury
- Budowanie „mostów” pomiędzy działaniami artystycznymi i naukami przyrodniczymi
- Krytyczne spojrzenie na postać artysty i definicję sztuki w kontekście współczesnych mediów i
technologii audiowizualnych

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Aktywne zaangażowanie w trwające w Pracowni projekty artystyczne, współpraca przy prezentacji, organizacji wystaw i pokazów, budowanie sieci kontaktów z ośrodkami artystycznymi, kulturalnymi iakademickimi. Oczekiwane umiejętności warsztatowe i konceptualne obejmujące: wideo, film, edycję, postprodukcję,
pracę z dźwiękiem. Umiejętności bądź zaangażowanie w zdobywanie umiejętności i wiedzy z zakresu generatywnych, interaktywnych działań audiowizualnych, wideo AR, wideo 360o i VR, silników CGI, mikrokontrolerów, działań sieciowych.

Kontakt

e-mail: mwo@asp.wroc.pl