Przejdź do treści

Podstawy prawne i program studiów

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Postawy prawne zostały określone w:

  1. Regulaminie studiów doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (tekst jednolity: Uchwała nr 9/2019 Senatu ASP z dnia 29 marca 2019 r.)
  2. Ramowym programie stacjonarnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (tekst jednolity: Uchwała nr 11/2019 Senatu ASP z dnia 29 marca 2019 r.)

Do pobrania

Regulamin
pdf, 768.83 KB
Regulamin
Efekty kształcenia
pdf, 542.54 KB
Efekty kształcenia
Program studiów doktoranckich
pdf, 220.12 KB
Program studiów doktoranckich
Uchwała nr 11
pdf, 665.95 KB
Uchwała nr 11
Uchwała nr 9
pdf, 810.14 KB
Uchwała nr 9
Uchwała nr 11
pdf, 177.17 KB
Uchwała nr 11