Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

prof. Anna Kramm

Wydział Malarstwa, Katedra Malarstwa, VIII Pracownia (113)

Charakterystyka działalności twórczej

Urodzona w 1969 r. malarka, twórczyni DRAWALL- obrazów rysunkowych. Dyplom wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych z Malarstwa uzyskała 1996 roku. Zrealizowała 50 wystaw indywidualnych, brała udział w blisko 110 wystawach zbiorowych włączając projekty artystyczne plenery, w kraju i za granicą. Kuratorka, inicjatorka międzynarodowych wystawy i spotkania ponad 60. prezentacji. W latach 2017-2021 dyrektor artystyczny „My Space” w Austrii. Autorka 4 publikacji monograficznych, Prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe warsztaty sztuki. Inicjatorka kolektywu Koło Sztuki. Studio. Profesor, wychowawca kilku pokoleń studentów, od 1996 roku związana z Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.     

Najważniejsze osiągnięcia

1) 2023 - „Siedem Panien Wodnych”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Hunfeld, Niemcy

2) 2021-2005 - „Ice Camp”, Projekt Lodowy, Kaprun, Austria

3) 2021 „New Order“, Balliu Gallery, Brugia, Belgia

4) 2019 „Widok spod lasu“, Galeria Bildraum Bodensee, Bregens Austria

5) 2018 Projekt interdyscyplinarny  „My Space, Architektura, Natura, Sztuka”, Dollach, Austria

Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium
polski, angielski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Realizacja i przygotowanie projektu wystawienniczego, warsztaty podnoszące kwalifikacje rozwijające i pogłębiające świadomość twórczą, koncepcje artystyczne autoprezentacji. Doktorant włączony jest w program pracowni, wykazuje zaangażowanie przedmiotem malarstwo, badania prowadzone w zakresie formy dzieła, technik, poszukiwaniu nowych technologii w celu właściwej analizy formalnej, oceny prezentacji dzieła sztuki. Doktorant precyzuje zakres badań nad własnym projektem i umiejętnie realizuje koncepcję zmierzając do finalizowania własnej wizji w twórczości

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Wiedza z zakresu przedmiotu – technologiczna oraz znajomość technik z zakresu przedmiotu Malarstwo.

Wymagane są od doktoranta następujące kompetencje społeczne: komunikatywność, umiejętność budowania autorytetu, empatia, umiejętność budowania pozytywnych relacji, umiejętności mentorskie i motywacyjne, dostosowanie przekazu do poziomu odbiorcy, umiejętność przekazywania kompetencji, umiejętność weryfikacji czy grupa rozumie problem i dostosowanie języka do poziomu umiejętności grupy, postawa lidera.

Kontakt