Przejdź do treści

Komorowski Piotr

W 1981 r. ukończył studia na Akademii Ekonomicznej, doktorat oraz habilitację uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi.

Obszar moich zainteresowań dobrze ilustruje pojęcie „theatrum mundi", które rozumiem w ten sposób, że wszystko to co zastane a często trywialne, jak i to co wykreowane i sztuczne, jest swoistą inscenizacją, w której prawda wymieszana jest z fikcją w proporcjach nie ustalonych a priori. Nieskończone znaczenia owego „theatrum" przenikają się i warunkują wzajemnie na wielu płaszczyznach, katalizując poszukiwania kolejnych interpretacji rzeczywistości.

Nagrody i stypendia

2017 – Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej

2016 – Nagroda rektora ASP za osiągnięcia organizacyjne

2012 – Nagroda Marszałkowska Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury

Wystawy

2019 – Pałac Pamięci/Rekonstrukcja, wystawa indywidualna, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Prudnik

2012 – Introspekcje – wewnętrzne doświadczenie ciała, wystawa indywidualna, BWA Jelenia Góra

2004 – Inkarnacje, wystawa indywidualna, Galeria Pankov, Berlin, Niemcy

2004 – Personifikacje, wystawa indywidualna, TGallery, Bratysława (w ramach Miesiąca Fotografii) Słowacja

1988 – Fotografia ortodoksyjna, wystawa indywidualna, Galeria Foto-Medium-Art, Wrocław

Konferencje

2014 – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Oblicza Sztuki na temat: Osobowość człowieka a sztuka, temat wystąpienia Ciało i cielesność, Politechnika Wrocławska

Publikacje tekstowe

2018 – Celebrowanie czasu, tekst krytyczny w katalogu wystawy „Czas", BWA Jelenia Góra/Oblastni Galerie Liberec

2009 – Samowyzwolenie, czyli kilka uwag o naturze autoportretu, Format, nr 57 /2009

2005 – Śnienie na jawie – kilka uwag o fotografii inscenizowanej, Format, nr 46 /2005

1989 – Fotografia – dokument czy złudzenie? Akcent, literatura i sztuka, nr 2 (36) 1989

1991 – Nowa znaczy współczesna, Sztuka, nr 6/7/1991