Przejdź do treści

Grzybowicz Dariusz

Dariusz Grzybowicz, zdj. Stanisław Sielicki
prof. Dariusz Grzybowicz, Profesor
Kontakt
Przedmioty

Projektowanie Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

Metodologia Projektowania Komputerowego

 

W 1992 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, kierunek Architektura Wnętrz. Dyplom uzyskał w II Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz u prof. Michała Jędrzejewskiego.

W prowadzonych przez siebie badaniach zakładam, iż w takich dziedzinach jak: kino, telewizja, reklama, Internet, dyski multimedialne rzeczywistość wirtualna przestaje pełnić rolę pomocniczą, służebną względem przestrzeni realnej, a staje się autonomiczną, dynamiczną formą ekspresji. Praca projektowa zwłaszcza z zakresu scenografii wirtualnej, reklamy i prezentacji autorskich pozwoliła mi uzyskać szereg doświadczeń zarówno natury praktyczno - technologicznej jak i teoretycznej, związanej z aplikacją wiedzy z zakresu tradycyjnie pojmowanej architektury wnętrz do komputerowo budowanych projektów wirtualnych. Wnikliwa obserwacja występujących w powyższych dziedzinach tendencji skłaniają do refleksji nad relacjami pomiędzy tradycyjną wiedzą z zakresu architektury wnętrz a nowymi możliwościami realizacyjnymi w tej dziedzinie.

Nagrody i stypendia

1997 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu zespołowa I stopnia za osiągnięcia naukowe i upowszechnianie kultury;

1997 – Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim konkursie Wielkich Marzycieli DYBY '97 W Gdańsku za animowaną przestrzeń wirtualną promującą program 3D Studio Max;

1996 – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu za szczególne osiągnięcia w procesie dydaktycznym;

1996 – Nagroda Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego we Wrocławiu za wybitne osiągnięcia w procesie dydaktycznym;

1994 – Wyróżnienie Honorowe Ministerstwa Kultury i Sztuki na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepszych Prac Dyplomowych Studentów Uczelni Plastycznych.

Wystawy

2000 – Wrocław'2000 – moje miasto, wystawa zbiorowa, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu;

2019 – wystawa indywidualna prac graficznych, Galeria Ami, Wrocław;

2015 – wystawa indywidualna, Escola d'Art i Superior de Disseny, Alicante, Hiszpania;

2015 – Niemcy nie przyszli, wystawa zbiorowa, Muzeum Współczesne we Wrocławiu;

1993 – Ogólnopolska Wystawa Najlepszych Prac Dyplomowych Studentów Uczelni Plastycznych – Dyplom'92, IWP w Warszawie.

Konferencje

2020 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wnętrze Zewnętrze, Część Wspólna Vol II. – wykład pt. Rola obrazu rzeczywistego oraz grafiki 2D w przestrzeni wirtualnej, Galeria wewnętrzna Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu;

2020 – Konferencja Naukowa re-FORMA. – wykład pt. Autorski system stabilnych zespoleń wielościanów foremnych jako inspiracja do potencjalnych nowoczesnych rozwiązań w architekturze wnętrz, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności, Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa;

2019 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wnętrze Zewnętrze, Część Wspólna – wykład wraz z Karoliną Cykowską-Halczuk pt. Architektura w kontekście przestrzeni wirtualnej, Galeria wewnętrzna Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu;

2016 – Konferencja Międzynarodowa Patchlab Generator: Pomiędzy kreacją a technologią – wykład wraz z Karoliną Cykowską-Halczuk pt. Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej, Pawilon Wyspiańskiego w Krakowie;

2015 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – wykład wraz z Karoliną Cykowską-Halczuk i Bartoszem Zamarkiem (Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz, ASP we Wrocławiu) pt. Dotacje na innowacje - Jak pozyskać dotacje B+R Fundusze europejskie.

Publikacje

2019 – Dariusz Grzybowicz, Karolina Cykowska-Halczuk, Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej, w: Przestrzeń pomiędzy, red. M. Pińczyńska, P. Ochman, Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, ISBN 978-83-65570-34-5;

2019 – Dariusz Grzybowicz, rozdz. Wirtualna rekonstrukcja Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w: Wnętrze/Wewnętrze. Przestrzeń Wspólna, red. M. Zalewski, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, ISBN 978-83-925455-5-2;

2011 – Dariusz Grzybowicz, rozdz. Autorska metoda konstruowania przestrzeni wirtualnej umożliwiająca percepcję przestrzeni otwartej (pejzaż, tło, otoczenie) w: Oblicza Komunikowania Wizualnego, redakcja naukowa Rafał Polak, wydawca: Konsorcjum Akademickie, wydawnictwo: WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZIA w Zamościu, ISBN 978-83-62259-11-3;

2011 – Dariusz Grzybowicz, rozdz. Autorska metoda konstruowania przestrzeni wirtualnej umożliwiająca percepcję przestrzeni otwartej (pejzaż, tło, otoczenie) w: Oblicza Komunikowania Wizualnego, redakcja naukowa Rafał Polak, wydawca: Konsorcjum Akademickie, wydawnictwo: WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZIA w Zamościu 2011r., ISBN 978-83-62259-11-3.