Przejdź do treści

Cykowska-Halczuk Karolina

Karolina Cykowska-Halczuk, Asystent dr

dr Karolina Cykowska-Halczuk, as.

Przedstawiciel Lokalnego Administratora Ochrony Danych Osobowych Wydziału Architektura Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Wydziału Architektura Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

Katedra Architektury Wnętz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

kcy@asp.wroc.pl


Prowadzone przedmioty

    Projektowanie Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych – III rok I stopień, I i II rok II stopień – studia stacjonarne

    Virtual Space Design – I rok II stopień – studia niestacjonarne w j. angielskim


W 2014 r. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kierunek Architektura Wnętrz. Projektantka przestrzeni wirtualnych, działająca w obszarze: doświadczania wirtualnej rzeczywistości (VR), gier komputerowych, aplikacji mobilnych, łączenia teatru z nowymi mediami oraz eksperymentowania z technologiami przyrostowymi (drukiem 3d).


Nagrody i stypendia:

2009 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2008 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2008 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2007 – Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2007 – Stypendium Artystyczne Prezydenta miasta Częstochowy

Konferencje

2019 – Interior/Exterior. Comon Space, konferencja międzynarodowa w ramach Nocy Muzeów we Wrocławiu, prelekcja wraz z prof. Dariuszem Grzybowiczem, temat: Architecture in the context of virtual space Architektura w kontekście przestrzeni wirtualnej, organizatorzy: Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Erasmus +, miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

2018 – Targi Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD, prelekcja wraz z prof. Dariuszem Grzybowiczem, temat: Project activities in the virtual space, miejsce – Hala Stulecia we Wrocławiu

2016 – PatchLab Generator: Between creation and technology, konferencja międzynarodowa

w ramach V edycji sztuki cyfrowej PatchLab 2016, prelekcja wraz z prof. Dariuszem Grzybowiczem, temat: Project activities in the virtual space /Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej, organizatorzy: Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, czasopismo naukowe Cyberempathy, miejsce – Pawilon Wyspiańskiego w Krakowie6

2015 – Dotacje na innowacje – Jak skutecznie pozyskać dotacje B+R, konferencja ogólnopolska w ramach targów: Innowacje – Technologia – Maszyny 2015, prelekcja wraz z prof. Dariuszem Grzybowiczem, mgr Bartosz Zamarek, as., temat: Działania projektowe podejmowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziału Architektura Wnętrz i Wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, organizatorzy: magazyn o dotacjach Fundusze Europejskie, Akademia Wspierania Innowacyjności, miejsce – Targi ITM Polska w Poznaniu

Wystawy

2019 – Interior/Exterior. Comon Space w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz Nocy Muzeów we Wrocławiu, organizatorzy: Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu, Erasmus +, miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

2017-2018 – ARCH Inside – The First International Exhibition of Architecture Designs, Interior Design and Decorative Arts as part of the 5th International Interdysciplinary Sypmosium on Art, Science and Technology MEDEA 2017, udział w cyklu wystaw prezentujących projekty z zakresu architektury, architektury wnętrz oraz sztuki użytkowej w ramach I edycji ,,ARCH Inside'' w ramach V edycji Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii – MEDEA 2017, organizatorzy: Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, miejsca: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin, Museum of Visual Arts, Heraklion, Kreta, Grecja

2017 – 3D – Der, Die, Das, wystawa pracowników naukowo-dydaktycznych, dyplomantów i studentów z kierunków projektowych ASP we Wrocławiu z zakresu: Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Scenografii, Ceramiki, Szkła i Sztuki Mediów, organizatorzy: Powiat Görlitz oraz ASP we Wrocławiu/, miejsce: Schloss Königshain, Görlitz, Niemcy

2015 – TransDesign – partnerstwo transgeniczne, dialog twórczych postaw, wystawa pracowników naukowo-dydaktycznych, dyplomantów i studentów z kierunków projektowych ASP we Wrocławiu z zakresu: Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Scenografii, Ceramiki oraz Szkła, organizatorzy: Galeria Regionalna oraz ASP we Wrocławiu, miejsce: Galeria Regionalna, Liperec, Czechy

2015 – Interior Design – wystawa pedagogów i studentów pracowni dyplomujących Katedry Architektury Wnętrz, Escola d'Art, Superior de Disseny, Alicante, Hiszpania

Publikacje

K. Cykowska-Halczuk, D. Grzybowicz, Działania projektowe w przestrzeni wirtualnej, rozdział w monografii Przestrzeń pomiędzy, red. M. Pińczyńska, P. Ochman-Tarka, Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, Kraków 2019, s. 10-25

K. Cykowska-Halczuk, Architektura w kontekście przestrzeni wirtualnej, artykuł naukowy [w:] Wnętrze/Zewnętrze. Przestrzeń wspólna, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wrocław

Prezentacje prac w katalogach powystawowych

2017 – Arch Inside. Medea

2017 – 3D – der, die, das

2015 – Trans Design. Partnerstwo transgeniczne, dialog twórczych postaw

2015 – Design 32

2015 – My' 14