Przejdź do treści

Kierunek SCENOGRAFIA

Dokumenty

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 7 STUDIÓW MAGISTERSKICH
pdf, 59.59 KB
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 7 STUDIÓW MAGISTERSKICH
Matryca kierunkowych efektów uczenia się WUK
pdf, 108.14 KB
Matryca kierunkowych efektów uczenia się WUK
Tabele pokrycia z efektami obszarowymi
pdf, 73.01 KB
Tabele pokrycia z efektami obszarowymi
Raport samooceny 2023
pdf, 796.24 KB
Raport samooceny 2023

Sylabusy uzupełnione zgodnie ze wskazówkami PKA 2023r.

Sylabusy 2023 r.
zip, 11.43 MB
Sylabusy 2023 r.

Sylabusy kierunku Scenografia obowiązujące do 2018 r.

Sylabusy kierunku SCENOGRAFIA