Międzyuczelniane warsztaty w Parku Technologicznym

Międzyuczelniane warsztaty w Parku Technologicznym

25 stycznia po raz pierwszy odbyły się we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT), warsztaty „Zaprojektuj swoją przedsiębiorczość metodą Design Thinking”.

ASP Wrocław, jako ważna część prowadzonego w WPT Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP), również wzięła w nich udział.

Naszą Akademię tego dnia w WPT reprezentowała dwójka studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

Weronika Żytko jest studentką V roku, a swój dyplom pt.: „Projekt przedmiotów użytkowych inspirowanych tradycyjnym wytwórstwem z wykorzystaniem naturalnych materiałów” realizuje w Pracowni Projektowania Narzędzi i Środowiska Pracy (Katedra Wzornictwa). Promotorem pracy jest prof. Jan Kukuła.

Michał Cząstkiewicz to również dyplomant z tej pracowni – u dr. Krzysztofa Kubaska realizuje dyplom p.t.: „Projekt wyposażenia biurowego do przestrzeni współdzielonej”, dotyczący coworkingu.

Zespół ASP Wrocław uzupełniał Jakub Żuchowski, przedstawiciel Akademii w DAIP.

DAIP w 2013 roku zyskał tytuł najlepszego naukowego inkubatora przedsiębiorczości na świecie (ranking The 11th Technopolicy Science Based Incubator Award, w kategorii zwrot z inwestycji publicznych). Jego wyjątkowość polega na tym, że tworzy go kilkanaście uczelni wyższych o bardzo zróżnicowanym profilu – od Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu po Politechnikę Opolską. Od dwóch lat struktury DAIP aktywnie współtworzy także ASP Wrocław. Studenci, absolwenci i pracownicy uczelni mogą umieszczać w DAIP swoje przedsiębiorstwa akademickie, korzystając z preferencyjnych warunków do rozwoju biznesu, oferowanych przez inkubator.

Jednym z priorytetów DAIP na przyszłość jest stworzenie możliwości współpracy nad biznesowymi projektami studentów z różnych, często bardzo odległych dziedzin i kierunków. W celu testowania takiej interdyscyplinarnej, międzyuczelnianej współpracy odbyły się w WPT/DAIP pionierskie warsztaty w oparciu o metodę Design Thinking. Uczestnicy mierzyli się z problemem tworzenia szerokich, międzyakademickich zespołów w celu bycia bardziej przedsiębiorczym.

Warsztaty wygrał zespół złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Muzycznej i Papieskiego Wydziału Teologicznego (projekt „Meeting Point”). Drugie miejsce zajął zespół złożony z przedstawicieli ASP, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego (projekt integracyjnej aplikacji na urządzenia mobilne).

Warsztaty prowadziła firma Booster, kolejne planowane są na marzec, tym razem z udziałem studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

Tekst: Jakub Żuchowski

Zdjęcia: Dominik Marzec / Wrocławski Park Technologiczny S.A.

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »