Katedra Sztuki Mediów

Katedra Sztuki MediówKierownik Katedry: dr Paweł Lisek

atedra Sztuki Mediów jest katedrą kierunkową realizującą unikatowy kierunek sztuka mediów. Tradycją katedry jest postawa poznawcza w zakresie analizy wizualnej obrazu, poznawania i racjonalizowania przekazu wizualnego i audiowizualnego. Katedra kładzie duży nacisk na sam proces tworzenia przekazu, korzystając z wybranych metod inwentycznych do jego stymulacji. Korzysta z doświadczeń i wiedzy takich dyscyplin jak matematyka, psychologia, fizyka, psychofizjologia, logika. Istotną rolę w procesie dydaktycznym pełni również eksploracja nowych technologii kreowania obrazu i dźwięku.

Studia na unikatowym kierunku sztuka mediów kładą główny nacisk na wykształcenie absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych, przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z ich autorskim i użytkowym wykorzystaniem. Absolwent uzyskuje: umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego i ruchomego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych (sieć www., CD-R interaktywne). Poznaje reguły działań intermedialnych, kreowania przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej. Powyższe umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać samodzielnie zadania z wymienionego wyżej zakresu jak również podejmować pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach fotograficznych i agencjach reklamowych.

Katedra prowadzi zajęcia obligatoryjne dla studentów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów i fakultatywne lub wynikające z wyboru dla studentów pozostałych wydziałów.

Obok studiów stacjonarnych katedra prowadzi równolegle, w trybie zaocznym, dwustopniowe studia niestacjonarne, Fotografia i Multimedia.

Zapraszamy na nasz profil na: facebook-u» / youtube»

Strona internetowa Katedry Sztuki Mediów.

Pracownie:

Pracownia Działań Intermedialnych - dyplomowa

dr hab. Ireneusz Olszewski, prof. ASP
dr Agnieszka Jarząb, ad.
 dr hab. Michał Jakubowicz, st. wykł.

Pracownia Fotografii Intermedialnej - dyplomowa

dr hab. Agata Szuba, ad.
dr Tomasz Dobiszewski, as.

Pracownia Fotografii Inscenizowanej - dyplomowa

dr hab. Piotr Komorowski, prof. ASP
dr Ewa Martyniszyn, as. 

Pracownia Komunikacji Medialnej - dyplomowa

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP
mgr Katarzyna Gwoździk, as.

Pracownia Kreacji Przestrzeni Multimedialnej - dyplomowa

prof. Ryszard Jędroś
dr Paweł Lisek, ad.

Pracownia Projektowania Multimedialnego - dyplomowa

dr hab. Stanisław Sasak, prof. ASP
as. Barnaba Mikułowski

Pracownia Projektowania Gier Komputerowych i Form Wirtualnych - dyplomowa

dr hab.  Marek Grzyb, prof. ASP
mgr Agnieszka Talik, as.

Pracownia Narracji i Interakcji w Nowych Mediach - dyplomowa

dr hab. Maja Wolińska, prof. ASP
dr Marcin Rupociński, ad.
mgr Aleksandra Trojanowska, as

Przedmioty poza pracowniami:

Audio

dr Marcin Rupociński, ad. 
mgr inż. Piotr Masny, wykł. 

Psychofizjologia widzenia

dr hab. Piotr Dehnel

Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

dr. M. Jakubowicz, st. wykł.

Programowanie multimediów

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Zagadnienia naukowe w sztuce

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Warsztat multimedialny

mgr inż. Paweł Bielawny, wykł. 

Projekt interdyscyplinarny

dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP

Animacja i modelowanie 3D

dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP

Wizualne efekty specjalne w filmie

wykł. mgr Laura Adel

Laboratoria:

Laboratorium realizacji dźwięku

dr Marcin Rupociński, ad.
mgr inż. Piotr Masny
mistrz Sławomir Galiński

Laboratorium fotograficzne

Tomasz Ostaszewski

Laboratorium komputerowe

mgr inż. Paweł Bielawny
mistrz Sławomir Galiński

Laboratoria CITMiD:

Laboratorium filmu cyfrowego wysokiej rozdzielczości i efektów specjalnych

dr hab. Maja Wolińska, prof. ASP
dr Paweł Lisek, ad.
Spec. n.t. mgr inż. Piotr Masny

Laboratorium Technologii 3D i Technik Animacyjnych

dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP
ad. dr Agnieszka Jarząb
Spec. n.t. mgr inż. Piotr Masny

Laboratorium wieloplanowej cyfrowej fotografii studyjnej

dr hab. Piotr Komorowski, prof. ASP
dr Ewa Martyniszyn, ad. 
Spec. n.t. mgr inż. Piotr Masny

Laboratorium rejestracji i montażu dźwięku

dr Marcin Rupociński, ad. 
mgr inż. Piotr Masny