Nabór uczestników / Kadra akademicka

UWAGA!

Informacja o zmianie trybu pracy oraz calkowitym zakazie wyjazdów krajowych i zagranicznych pracowników ASP.


Ogłoszenia o naborze uczestników

KADRA AKADEMICKA

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady rekrutacji określa Regulamin projektu.


NABÓR AKTUALNY

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w szkoleniach:

  • w zakresie podnoszenia umiejętności w zakresie specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w procesie dydaktycznym (40 osób),
  • w zakresie specjalistycznych technologii wykorzystywanych w procesie dydaktycznym (8 osób).

Zaplanowane szkolenia: Adobe InDesign, Autodesk np. Autocad, Fusion 360, Vred, Maya, 3ds max, Unity 3d, Rhinoceros 3d , fotograficzny druk cyfrowy i zarządzanie kolorem, języki programowania, zastosowanie druku 3D (przekrój technologii, przygotowanie modeli, technologia obróbki tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego.


Szczegółowych informacji udziela Beata Dydyna - b.dydyna@asp.wroc.pl.


NABÓR AKTUALNY

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w trwających 1 miesiąc wyjazdach na staż/rezydencję dydaktyczną w latach 2019-2021.

kraj wolne miejsca
USA 7 wolnych miejsc
Chiny 3 wolne miejsca
Japonia 1 wolne miejsce
Korea 3 wolne miejsca
Argentyna brak miejsc
Australia 2 wolne miejsce
Kanada 2 wolne miejsca
Izrael 2 wolne miejsca
Europa 3 wolne miejsca

Zgłaszający się we własnym zakresie wybierają ośrodek, w którym chcieliby zrealizować staż/rezydencję. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacyjnym lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi.


NABÓR ZAKOŃCZONY

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w poniższych formach wsparcia:

1. Wyjazd na staż / rezydencję dydaktyczną do USA (1 osoba) 

  • Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi;
  • Warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady rekrutacji określa Regulamin projektu.

2. Wyjazd na intensywny 2-tygodniowy kurs języka angielskiego specjalistycznego za granicą w renomowanych szkołach językowych (8 osób)

  • Wyjazd powinien być zrealizowany w okresie wakacyjnym 2018 roku.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 6 lipca 2018 roku. 

3. Kursy języka angielskiego / 1 edycja

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w kursach języka angielskiego:

  • kurs języka angielskiego specjalistycznego (40 godz.),
  • kurs metodyki nauczania w języku angielskim w systemie "one to one" (10 godz.) - celem kursu jest podniesienie umiejętności nauczania, przekazywania wiedzy i oceniania studentów. W ramach kursu przewidziana jest minimum 1 hospitacja. Efektem kursu będzie podniesienie umiejętności mentoringu i przekazywania wiedzy w danej dziedzinie twórczości w języku angielskim. Po kursie prowadzący przygotuje raport oceniający uczestnika, obejmujący silne i słabe strony oraz obszary do poprawy, wraz z propozycjami dalszej ścieżki rozwoju.

Zgłoszenia do 1 edycji kursów można przesyłać do dnia 1.04.2019 r.

4. Kurs języka angielskiego / 2, 3 i 4 edycja

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w kursie języka angielskiego:

  • kurs języka angielskiego specjalistycznego (40 godz.)

5. Wyjazd na intensywny 2-tygodniowy kurs języka angielskiego specjalistycznego za granicą w w szkole językowej na Malcie (16 osób)

  • Wyjazd powinien być zrealizowany w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 28 maja 2021 roku. 

Załączniki