Przejdź do treści

Nabór uczestników / Kadra akademicka

Ogłoszenia o naborze uczestników

KADRA AKADEMICKA

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady rekrutacji określa Regulamin projektu.


NABÓR AKTUALNY

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w szkoleniach:

 • w zakresie podnoszenia umiejętności w zakresie specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w procesie dydaktycznym (40 osób),
 • w zakresie specjalistycznych technologii wykorzystywanych w procesie dydaktycznym (8 osób).

Zaplanowane szkolenia: Adobe InDesign, Autodesk np. Autocad, Fusion 360, Vred, Maya, 3ds max, Unity 3d, Rhinoceros 3d , fotograficzny druk cyfrowy i zarządzanie kolorem, języki programowania, zastosowanie druku 3D (przekrój technologii, przygotowanie modeli, technologia obróbki tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego.


Szczegółowych informacji udziela Beata Dydyna - b.dydyna@asp.wroc.pl.


NABÓR AKTUALNY

Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w trwających 1 miesiąc wyjazdach na staż/rezydencję dydaktyczną w terminie styczeń-marzec 2022 r.

 

kraj wolne miejsca
USA 7 wolnych miejsc
Chiny 5 wolnych miejsca
Japonia 2 wolne miejsca
Korea 3 wolne miejsca
Argentyna brak miejsc
Australia anulowane
Kanada 2 wolne miejsca
Izrael 2 wolne miejsca
Europa brak miejsc

 

W ramach projektu możliwe są wyjazdy trwające 1 miesiąc (28 dni), realizowane w terminie, na który zgodę wyrazi przełożony. Zgłaszający się we własnym zakresie wybierają ośrodek, w którym chcieliby zrealizować staż/rezydencję. Wybierane ośrodki powinny być wiodącymi ośrodkami artystycznymi i/lub naukowo-badawczymi, odpowiadającymi na potrzeby w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych i językowych w konkretnych dziedzinach. Mogą to być to instytucje działające samodzielnie lub przy uniwersytetach, wykorzystujące nowe technologie, posiadające specjalistyczny sprzęt.

Szczegółowych informacji udziela Marta Kubiak - m.kubiak@asp.wroc.pl.


   NABÓR ZAKOŃCZONY

   Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w poniższych formach wsparcia:

   1. Wyjazd na staż / rezydencję dydaktyczną do USA (1 osoba) 

   • Zgłaszający się we własnym zakresie wyszukują możliwości udziału w rezydencji. W miarę możliwości wyjazdy powinny być realizowane w okresie wakacji lub innym terminie, który nie koliduje z zajęciami dydaktycznymi;
   • Warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady rekrutacji określa Regulamin projektu.

   2. Wyjazd na intensywny 2-tygodniowy kurs języka angielskiego specjalistycznego za granicą w renomowanych szkołach językowych (8 osób)

   • Wyjazd powinien być zrealizowany w okresie wakacyjnym 2018 roku.

   Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 6 lipca 2018 roku. 

   3. Kursy języka angielskiego / 1 edycja

   Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w kursach języka angielskiego:

   • kurs języka angielskiego specjalistycznego (40 godz.),
   • kurs metodyki nauczania w języku angielskim w systemie "one to one" (10 godz.) - celem kursu jest podniesienie umiejętności nauczania, przekazywania wiedzy i oceniania studentów. W ramach kursu przewidziana jest minimum 1 hospitacja. Efektem kursu będzie podniesienie umiejętności mentoringu i przekazywania wiedzy w danej dziedzinie twórczości w języku angielskim. Po kursie prowadzący przygotuje raport oceniający uczestnika, obejmujący silne i słabe strony oraz obszary do poprawy, wraz z propozycjami dalszej ścieżki rozwoju.

   Zgłoszenia do 1 edycji kursów można przesyłać do dnia 1.04.2019 r.

   4. Kurs języka angielskiego / 2, 3 i 4 edycja

   Nabór kandydatów/ek spośród nauczycieli akademickich wszystkich Wydziałów ASP do wzięcia udziału w kursie języka angielskiego:

   • kurs języka angielskiego specjalistycznego (40 godz.)

   5. Wyjazd na intensywny 2-tygodniowy kurs języka angielskiego specjalistycznego za granicą w w szkole językowej na Malcie (16 osób)

   • Wyjazd powinien być zrealizowany w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku.

   Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 28 maja 2021 roku. 

   6. Kurs metodyki nauczania w języku angielskim w systemie "one to one" (10 godz.)

   • kurs metodyki nauczania w języku angielskim w systemie "one to one" (10 godz.) dla 10 osób - celem kursu jest podniesienie umiejętności nauczania, przekazywania wiedzy i oceniania studentów. W ramach kursu przewidziana jest minimum 1 hospitacja. Efektem kursu będzie podniesienie umiejętności mentoringu i przekazywania wiedzy w danej dziedzinie twórczości w języku angielskim. Po kursie prowadzący przygotuje raport oceniający uczestnika, obejmujący silne i słabe strony oraz obszary do poprawy, wraz z propozycjami dalszej ścieżki rozwoju.
   • kurs powinien być zrealizowany do połowy stycznia 2022 roku.

   Załączniki

   04_formularz zgloszeniowy_kurs j. ang.docx
   docx, 199.71 KB
   04_formularz zgloszeniowy_kurs j. ang.docx

   Formularz zgłoszeniowy - kurs j. ang._docx

   04_formularz zgloszeniowy_kurs j. ang.pdf
   pdf, 308.08 KB
   04_formularz zgloszeniowy_kurs j. ang.pdf

   Formularz zgłoszeniowy - kurs j. ang._pdf

   02_formularz zgloszeniowy_kurs_2021.pdf
   pdf, 223.08 KB
   02_formularz zgloszeniowy_kurs_2021.pdf

   Formularz zgłoszeniowy - kurs j. ang. 2-tyg. 2021

   02_formularz zgloszeniowy_kurs_2021.docx
   docx, 144.93 KB
   02_formularz zgloszeniowy_kurs_2021.docx

   Formularz zgłoszeniowy - kurs j. ang. 2-tyg. 2021 docx

   wyjazd na rezydencje_krok po kroku_2022.pdf
   pdf, 311.22 KB
   wyjazd na rezydencje_krok po kroku_2022.pdf

   Wyjazd na rezydencję - krok po kroku

   01_formularz zgloszeniowy_rezydencja_2.docx
   docx, 145.4 KB
   01_formularz zgloszeniowy_rezydencja_2.docx

   Formularz zgłoszeniowy - rezydencja.docx

   01_formularz zgloszeniowy_rezydencja_0.pdf
   pdf, 232.85 KB
   01_formularz zgloszeniowy_rezydencja_0.pdf

   Formularz zgłoszeniowy - rezydencja.pdf