Władze i reprezentacja uczelni

Rektor
prof. Piotr Kielan

tel./fax: +48 713 431 558
e-mail: rector@asp.wroc.pl


Prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą
dr hab. Aleksandra Janik, prof. ASP

tel.: +48 713 432 537
fax: +48 713 431 558
e-mail: proranz@asp.wroc.pl


Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr hab. Beata Mak- Sobota, prof. ASP

tel.: +48 713 432 537
fax: +48 713 431 558
e-mail: prordyd@asp.wroc.pl


Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby
prof. Wojciech Pukocz

tel: +48 713 438 031 wew. 221
e-mail: dziekanmirz@asp.wroc.pl


Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów
prof. Jacek Szewczyk

tel: +48 713 438 031 wew. 227
e-mail: dziekangraf@asp.wroc.pl


Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła
prof. Kazimierz Pawlak

tel: +48 713 438 031 wew. 216
e-mail: dziekancisz@asp.wroc.pl


Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
prof. Urszula Smaza-Gralak

e-mail: dziekanawiw@asp.wroc.pl


Dziekan Szkoły Doktorskiej
dr hab. Jakub Jernajczyk

tel: +48 713 438 031 wew. 257
e-mail: dziekanszdr@asp.wroc.pl


Kanclerz
inż. Wojciech Orzechowski

telefon/fax: +48 713 433 668
e-mail: kanclerz@asp.wroc.pl


Kwestor
mgr Mirosława Wasielewska

telefon: +48 713 427 210
e-mail: mwas@asp.wroc.pl


Dział Organizacji Studiów
Kierownik
mgr Małgorzata Szumiejko

tel.: +48 713 438 031 wew. 303
e-mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl


Dział Wspólpracy Międzynarodowej i Promocji
Kierownik
mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk

tel.: +48 71 334 47 39
tel.: +48 71 334 80 31, wew. 239
tel. kom.: +48 515 427 608
e-mail: promocja@asp.wroc.pl


Dom Studencki
mgr Magdalena Kowalczyk 

ul. Henryka Pobożnego 9, 50-241 Wrocław

tel.: +48 713 210 306, +48 713 215 568
e-mail: akademik@asp.wroc.pl


Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności
Kierownik obiektu 
Czesław Kuźniewski

ul. Traugutta 21, 50-416 Wrocław

tel.: +48 713 438 451 wew. 152
e-mail: czeslawkuzniewski@asp.wroc.pl


Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Kierownik 
mgr Krzysztof Pachurka

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

tel.: +48 713 438 451 wew. 117
e-mail: kpachurka@asp.wroc.pl


Sekcja Projektów Zewnętrznych  
Kierownik 
mgr Anna Czajka

e-mail: acz@asp.wroc.pl


Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych
tel.: +48 713 432 537
fax: +48 713 431 558
e-mail: proranz@asp.wroc.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marian Suliga

e-mail: iod (at) asp.wroc.pl


Zobacz także