Przejdź do treści

Mak-Sobota Beata

Beata Mak-Sobota
dr hab. Beata Mak-Sobota, Profesor ASP

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
Członek Senatu ASP
Członek Rady Wydziału Ceramiki i Szkła

W 1994 r. ukończyła Wydział Ceramiki i Szkła, kierunek Ceramika i szkło w zakresie Projektowanie szkła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Twórczo pracuję w obszarze szkła artystycznego oraz w obszarze designu eksperymentalnego, eksplorując potencjał formalny szkła płaskiego w kontekście obiektu kinetycznego i ultraminimalizmu. Moja działalność artystyczna obejmuje także dzieła z zakresu termicznych technik kształtowania szkła z wykorzystaniem malatur i łączenia szkła z innymi materiałami jak metal, papier. Priorytetem jest integracja wartości formalnych szkła jako tworzywa oraz walorów innych tworzyw, w ramach relacji określonej formą i funkcją a stosowaną techniką, w celu określonego oddziaływania wizualnego.

Nagrody

1995 – Dobry Wzór – Nagroda Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie

Wystawy

2018 – DOMena szkła – ASP Wrocław, wystawa szkła użytkowego pedagogów i studentów Katedry Szkła , Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Galeria Sztuki Nowoczesnej, Bydgoszcz

2018 – Papier i szkło – obiekty transliteralne, wystawa indywidualna, Galeria Lipowa 3, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kraków

2017 – Obiekty audiowizualne, wystawa indywidualna, Galeria Neon, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności, ASP we Wrocławiu

2017 – 3D der, die, das, wystawa zbiorowa, Schloss Königshain, Niemcy

2016 – Postawy i procesy – szkło artystyczne z ASP we Wrocławiu, wystawa zbiorowa, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz

Konferencje

2019 – II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technika i Sztuka Komunikacja w obszarach sztuki i techniki, ASP we Wrocławiu

2018 – I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technika i Sztuka Technika i sztuka – obszary wspólne, Politechnika Śląska

2016 – Od eksperymentu do produktu, ESK Wrocław 2016, ASP we Wrocławiu

Publikacje
  • Beata Mak-Sobota, Transglasscolors
  • Postawy i Procesy
  • DOMena szkła. ASP Wrocław
  • Beata Mak-Sobota, Obiekty audiowizualne/Obiekty transliteralne