Folder programowy

Folder programowy zawiera Programy kształcenia wszystkich 11 kierunków studiów prowadzonych w Uczelni: studiów jednolitych, stacjonarnych I i II stopnia, niestacjonarnych I i II stopnia, wraz z efektami kształcenia (KRK), efektami uczenia się (PRK) i sylabusami przedmiotów.

Programy Kształcenia

Opis programu studów i efektów uczenia się zawiera informacje obejmujące: charakterystykę prowadzonego kierunku; przypisanie kierunku do dziedziny i dyscypliny, koncepcję kształcenia, opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia; warunków prowadzenia studiów i sposobów realizacji kształcenia; kierunki badań artystycznych i naukowych prowadzonych przez jednostkę prowadzącą wraz ze sposobem wdrażania studentów w działalność artystyczną; zwiazek efektów uczenia się z potrzebami społeczno - gospodarczymi; opis form weryfikacji efektów; sylwetkę absolwenta. Udostępnione są również sylabusy przedmiotów.

Wydział Malarstwa

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Wydział Ceramiki i Szkła

Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia, ankietyzacja