Przejdź do treści

Kierunek SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI

Dokumenty

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 6 STUDIÓW LICENCJACKICH
doc, 82.5 KB
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 6 STUDIÓW LICENCJACKICH
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 7 STUDIÓW MAGISTERSKICH
doc, 83.5 KB
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 7 STUDIÓW MAGISTERSKICH
Tabela pokrycia z efektami obszarowymi
pdf, 86.84 KB
Tabela pokrycia z efektami obszarowymi

Sylabusy kierunku SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI