Przejdź do treści

Kierunek MEDIACJA SZTUKI

Dokumenty

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 6 i 7 STUDIÓW LICENCJACKICH MAGISTERSKICH
pdf, 74.31 KB
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW I EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 6 i 7 STUDIÓW LICENCJACKICH MAGISTERSKICH
Mediacja Sztuki odniesienie efektów kierunkowych do dziedzinowych
pdf, 397.26 KB
Mediacja Sztuki odniesienie efektów kierunkowych do dziedzinowych

Sylabusy kierunku MEDIACJA SZTUKI