Otwarty Wykład Szkoły Doktorskiej #4

Otwarty Wykład Szkoły Doktorskiej #4

W najbliższy poniedziałek dr Agnieszka Bandura (UWr) wygłosi wykład: Człowiek „małpą natury”? O naśladowaniu w estetyce, ewolucjonizmie, sztuce i technologii

Zapraszamy w poniedziałek, 26. kwietnia 2021, o godz. 14.00.

Spotkanie odbędzie się na żywo na platformie ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82620454887?pwd=VkI4dGk3UkVYOG9ubjNRaHBJVmF3Zz09
Będzie też streamowane na stronie facebookowej ASP: https://www.facebook.com/aspwroc

Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/AvMNK7xm

Doktor Agnieszka Bandura jest filozofką, specjalistką w zakresie estetyki i teorii sztuki. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Szkole Doktorskiej ASP we Wrocławiu prowadzi zajęcia Aesthetics and Theory of Art.

Otwarte Wykłady Szkoły Doktorskiej to cykl prelekcji o charakterze popularnonaukowym, prowadzonych przez wykładowców Szkoły Doktorskiej ASP we Wrocławiu, które są skierowane do całej społeczności naszej uczelni (studentów i pracowników) oraz wszystkich zainteresowanych.

------------------
zamieściła AZG