ARTIFAKE: Art Invades Propaganda – OPEN CALL

ARTIFAKE: Art Invades Propaganda – OPEN CALL

Zapraszamy artystki i artystów z Polski posługujących się językiem angielskim do wzięcia udziału w e-warsztatach

Weź udział w e-warsztatach ARTIFAKE: Art Invades Propaganda – OPEN CALL dotyczących szerzącej się dezinformacji i dołącz do artystycznego, międzynarodowego projektu realizowanego w Polsce, Ukrainie i Armenii.
ARTIFAKE (Art Invades Fake) to transregionalny projekt realizowany w Polsce, Ukrainie i Armenii, którego celem jest promowanie świadomego odbioru przekazów medialnych i krytycznego podejścia do dezinformacji i fake newsów badając propagandę poprzez sztukę w przestrzeni publicznej.

Post-prawda, fake news, dezinformacja i manipulacja medialna to tylko niektóre z określeń używanych do opisania tego, co w gruncie rzeczy jest propagandą – wprowadzającymi w błąd informacjami wykorzystywanymi do celów politycznych i kształtowania określonego światopoglądu. Dzięki cyfrowym technologiom propaganda i dezinformacja nabrały globalnego charakteru, lecz ich wpływ jest najbardziej zgubny we wrażliwych kontekstach i regionach – krajach objętych konfliktem lub z niego wychodzących.

Ukraina i Armenia, jako państwa w momencie przejściowym, zmierzają podobną drogą oraz poddane są bezpośredniemu ostrzałowi rosyjskiej propagandy skierowanej w postsowiecką mentalność i wspólną, rosyjskojęzyczną przestrzeń medialną. Polska dzieli z nimi historię tzw. bloku wschodniego i obawy związane nie tylko z ekspansją rosyjskich wpływów w regionie, ale także z nasilaniem autorytarnych tendencji. Bazując na tak nakreślonych wspólnych kontekstach, zwracamy się ku funkcjonującej w przestrzeni publicznej sztuce współczesnej jako istotnemu polu namysłu nad mechanizmami i zjawiskiem propagandy.

ARTIFAKE zaprasza artystów mieszkających w krajach organizacji partnerskich do podjęcia badań na temat zagadnienia propagandy (jej mechanizmów, narracji i konsekwencji) i konsumpcji informacji we współczesnym świecie. Program czerpie z doświadczeń organizacji partnerskich na polach zwalczania propagandy i społecznie zaangażowanej sztuki, dążąc do wypracowywania wspólnego, transnarodowego zrozumienia propagandy pośród zaproszonych artystek i artystów. Będą oni rozwijać koncepcje dzieł sztuki w przestrzeni publicznej traktujących o propagandzie i post-prawdzie, spośród których wybrane propozycje zostaną zrealizowana. 

Artystki i artyści chcący wziąć udział w kursie proszeni są o przesłanie zgłoszenia z dołączoną stroną internetową  (portfolio online) lub przesłanie portfolio w pliku PDF do 10MB na adres fundacja@arttransparent.org. Termin nadsyłania 18.02.2021r. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby posługujące się językiem angielskim.  10 uczestników zostanie wybranych przez fundację Art Transparent.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: http://arttransparent.org/event/artifake-art-invades-fakesTERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 18.02.2021Czekamy na Was! W przypadku jakichkolwiek pytań, piszcie: fundacja@arttransparent.org 


zamiesćiła AZG