Komunikat Samorządu Studenckiego: Nabór wniosków o dofinansowania.

Komunikat Samorządu Studenckiego: Nabór wniosków o dofinansowania.

Zbieramy wnioski o dofinansowania mające planowo być zrealizowane do końca tego roku kalendarzowego.

UWAGA! Samorząd Studencki ASP Wrocław otwiera przyjmowanie podań o dofinansowania na projekty studenckie ASP Wrocław. Prosimy o nadsyłanie projektów studenckich chcących ubiegać się o dofinansowania (kompletny wniosek może zawierać: plany wyjazdów, delegacji, zamówień materiałów, organizacji wystaw i inne), które mają być zrealizowane do końca roku kalendarzowego 2017 r. (listopad- grudzień)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: 

samorzad@asp.wroc.pl do dnia 25. 10. 2017 r.
Maksymalna kwota możliwego dofinansowania to: 500 zł.

We wniosku należy wpisać celowość dofinansowania, oraz planowany termin realizacji projektu/zamówienia. Jeśli zajdzie potrzeba pilnej realizacji dofinansowania jeszcze w październiku prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. W przypadku nadesłania wniosku po terminie 25 paźdzernika nie gwarantujemy rozpatrzenia go. W razie pytań i szczegółowych informacji prosimy pisać na samorzad@asp.wroc.pl

Z poważaniem,
Prezydium Samorządu Studenckiego ASP Wrocław

____

info: ASzalwa