Rekrutacja uzupełniająca na kierunek RZEŹBA - studia stacjonarne, magisterskie.

Rekrutacja uzupełniająca na kierunek RZEŹBA - studia stacjonarne, magisterskie.

Rekrutacja on-line rozpocznie się 28 sierpnia o godzinie 12.00.

Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne zostało zaplanowane na 18/22 września 2017.

Egzamin na rzeźbę obejmuje:

  • przegląd prac domowych (zestaw prac rysunkowych, malarskich, ewentualnie dokumentacja prac przestrzennych)
  • egzamin z rysunku
  • egzamin specjalistyczny obejmujący zagadnienia przestrzenne (wykonanie obiektu rzeźbiarskiego na zadane tematy)

Zajęcia na kierunku RZEŹBA realizowane są w trybie studiów stacjonarnych - jednolitych magisterskich.

Program kształcenia prowadzony jest w poprzez zajęcia praktyczne z zagadnień przestrzennych. Kształtowanie bryły w relacji do otoczenia  - to w dużym skrócie podstawowa domena działań na rzeźbie.

Oferta dydaktyczna obejmuje:

  • klasyczny warsztat rzeźbiarski – studium modela
  • techniki rzeźbiarskie w pracowniach specjalistycznych – kamień, drewno, metal, odlewnictwo, ceramika, sztukatorstwo oraz podstawy konserwacji rzeźby
  • projektowanie rzeźby w urbanistyce i architekturze
  • medalierstwo
  • nowe media

Dodatkowo oferta programowa wzbogacona jest o zagadnienia projektowe.

Wrocławska RZEŹBA dysponuje najlepszymi w Polsce pracowniami Technik Rzeźbiarskich. To między innymi odlewnia z pracownią metalu, pracownia drewna, pracownia kamienia czy konserwacji rzeźby.

Cykl kształcenia uwzględnia również nowe technologie cyfrowe takie, jak druk 3D. Uzupełnieniem procesu dydaktycznego są zajęcia teoretyczne z zakresu historii sztuki i filozofii. Program studiów wzbogacony jest o możliwość udziału w plenerach i praktykach studenckich.

Profil absolwenta kierunku RZEŹBA:

Umiejętności zdobyte na RZEŹBIE stanowią podstawę do wielu kierunków dalszego rozwoju. Nasi absolwenci poza pracami typowo rzeźbiarskimi również projektują wnętrza, scenografię, zajmują się modelowaniem 3D. Jest to kierunek dający bardzo wszechstronne umiejętności a zatem również możliwości na rynku pracy.

Zapraszamy na nasz profil:

FB: RzezbaASP


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »