Przejdź do treści

Promotor w Szkole Doktorskiej

dr. hab. Piotr Jędrzejewski

Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii, Katedra Wzornictwa, Pracownia Projektowania Kinetycznego

Charakterystyka działalności twórczej

Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Studia w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego PWSSP we Wrocławiu. Dyplom w 1989 roku. Obrona rozprawy habilitacyjnej w 2012 na ASP w Krakowie. Od 1989 r. pracownik ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi pracownię Projektowania Kinetycznego oraz pełni funkcję kierownika Katedry Wzornictwa. Zajmuje się designem. oraz tworzeniem przestrzennych obiektów ruchomych, które można zaliczyć do kategorii rzeźby kinetycznej, wystawianych w Polsce oraz między innymi w Rawennie, Wiesbaden, Edynburgu, Londynie, Dżakarcie, Bandung i Stratford. Prace w zbiorach: Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Centrum Nauki Kopernik, The MAD Museum Stratford, Edwin's Gallery Dżakarta.

Najważniejsze osiągnięcia

  1. Obiekt kinetyczny No to leć zrealizowany na wystawę Rzeźba w poszukiwaniu miejsca w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie - 2020
  2. Projekt i realizacja kinetycznego obiektu promocyjnego Drugie życie butelki dla producenta Woda Żywiec, współautor: dr Renata Bonter-Jędrzejewska - 2017
  3. Projekt i realizacja obiektu kinetycznego Copernicus dla Portu Lotniczego Wrocław - 2016
  4. Projekt nadwozia pojazdu pancernego MATV G-10 na podwoziu samochodu Mercedes Unimog dla Domu Samochodowego Germaz - 2010
  5. Projekt i realizacja kinetycznego obiektu edukacyjnego Ćmy wizualizującego zjawisko polaryzacji światła dla Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 2010
Opieka promotorska

Język w jakim prowadzone będzie seminarium

polski

Charakterystyka projektów i badań, w które ma zostać włączony doktorant, w tym oczekiwane kompetencje praktyczne i teoretyczne doktoranta

Prace badawcze, które aktualnie prowadzę, dotyczą obszaru sztuki kinetycznej. W zgłębianym przeze mnie rozumieniu opiera się ona na synergii sztuki oraz doświadczeń i intuicji technicznej. Interesują mnie też  związki pomiędzy sztuką „czystą”, a designem. Aby artystyczny obiekt kinetyczny mógł niezawodnie pozostawać w ruchu niezbędne jest spełnienie wielu ścisłych reguł. Doświadczenie projektowe i metodyczne podejście w dużej mierze zapewnia powodzenie.

Sztuki wizualne stanowiły też wielokrotnie odniesienia do zagadnień poznawania i zrozumienia świata, tłumacząc  (lub próbując tłumaczyć) zagadnienia naukowe czy filozoficzne na specyficzny język form, kolorów, rytmów, faktur, a także ruchu.

Od doktoranta oczekuję umiejętności i doświadczeń w zakresie działań artystycznych ale także ciekawości zagadnień dotyczących projektowania.

Charakterystyka współpracy dydaktycznej doktoranta z promotorem

Od doktoranta oczekiwałbym włączenia się, w pewnym zakresie, w działaność Pracowni Projektowania Kinetycznego w Katedrze Wzornictwa. Chciałbym także aby doktorant przygotował i poprowadził, trwający pół semestru, kurs na studiach magisterskich.

Kontakt